👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Charlie and the Chocolate Factory 7A ht20

Skapad 2020-10-07 10:42 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Engelska
In this project you will get to know different characters from "Charlie and the chocolate factory", the book written by Roald Dahl and film directed by Tim Burton. Prepare yourself to enter a world of weird characters and a lot of funny candy. Are you ready?

Innehåll

 

Pedagogisk planering; Charlie and the Chocolate Factory

Mål:

 • förstå och tolka innehållet i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.                                                                              Ur: Lgr 11

 

Centralt innehåll:

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.                                                                                                     Ur: Lgr 11

 

Arbetsområdets mål: (Vad eleven ska ha lärt sig)

Du ska efter avslutat arbetsområde kunna skriva en text på engelska där innehållet i film och text bearbetas utifrån en karaktärs perspektiv. Du ska kunna avgränsa sin text och skriva med eget språk. Du ska också ha kännedom om innehållet i boken Charlie and the Chocolate factory och kunna redogöra för några skillnader och likheter mellan filmframställning och text, både muntligt och skriftligt. Ytterligare ska du kunna presentera argument samt föra fram åsikter kring karaktärer muntligt på engelska i diskussioner kring text och film.

 

Arbetsområdets innehåll:

Arbetsområdet syftar till att utveckla dina kunskaper i det engel­ska språket och kunskaper om klassisk engelsk litteratur samt att stärka din förmåga att använda det engelska språket utifrån olika material och situationer. Undervisningen syftar till att stärka dina kommunikativa förmågor.

Uppgifterna till text och film handlar om att analysera och jämföra innehåll. Du kommer att arbeta aktivt med att stärka sitt ordförråd och att bearbeta innehållet i text och film. 

 

Material:

Det material du har tillgång till tillhandahålls framförallt av läraren och består av textutdrag samt uppgiftsmaterial till texter och film.

 

Metod:

Du kommer att arbeta både i grupp och enskilt. Arbetet kommer att genomföras både muntligt och skriftligt. Du kommer att arbeta med att bearbeta information och att använda informationen dels i gruppuppgifter och dels i enskilda uppgifter. Du kommer att använda sig av olika arbetssätt, både digitala och analoga.

 

Examination:

Du ska skriva en uppsats utifrån en karaktär i Charlie and the Chocolate factory. Du ska också skriva logg kring filmens innehåll och lämna in för bedömning.

Du kommer att sitta i grupp och prata med dina kamrater kring den som du valt att skriva om. Ni ska skapa er en uppfattning om hur det är att vara en av deltagarna och sedan vara den karaktären.

 

Vi kommer också att jobba med grammatik och ord under filmens gång. Vi kommer att ha test/läxa/koll på orden för att ni ska lära er dem. Vi kommer även att ha ett kort grammatiktest så ni har förstått och den och kan använda den. De saker som vi kommer att gå igenom i grammatiken denna gång är Possessiva pronomen, Tidsprepositioner, Frågeord, Regelbundna och oregelbundna verb i dåtid.

Uppgifter

 • Final assignment; The Wonka Factory experience

 • Log; Wonka 2

 • Log; Wonka 1

 • Log; Wonka 3

 • Log; Wonka 4

 • A talking task.

Matriser

En
Project; Charlie and the Chocolate Factory

E
C
A
Formulera sig i skrift
Wonka 1-4 Final Assignment
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Uttrycka sig skriftligt
Wonka 1-4 Final Assignment
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Uttrycka sig muntligt
Slutuppgift (Tal)
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Redogöra, diskutera & agera
Wonka 1-4 Final Assignment
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategi för interaktion
Slutuppgift - Tal
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som i löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt