Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändringar

Skapad 2020-10-07 10:58 i Sätra skola Sandviken
Grundskola 3 NO (år 1-3) Kemi
Vad är förändringar? Med NTA´s temalåda Förändringar ska du få experimentera och utforska förändringar hos fasta föremål, vätskor och gaser. Du kommer även att arbeta med att göra olika lösningar och blandningar och hur man kan separera dem.

Innehåll

UPPDRAGSMÅL 

 •  kunna berätta om vattnets olika former; fast, flytande och gas
 •  kunna berätta vad som händer vid vattnets övergångar mellan de olika formerna, avdunstning, kondensering, smältning och stelning
 •  kunna ge exempel på enkla lösningar och blandningar
 •  kunna ge några exempel på grundläggande egenskaper hos luft
 •  kunna formulera egna förutsägelser och resultat
 •  Planera, genomföra och kunna dokumentera ditt arbete

 

BEGREPP

förutsägelse/hypotes, observera, resultat, undersökning, metod, slutsats, dokumentera, egenskaper, jämföra, fast, flytande, gas, filtrera, separera, avdunsta, kondensera, smältning, stelning, lösning, blandning, kromatogrofi

 

UNDERVISNING

Hur du ska få lära dig 

* genomföra NTA-uppdrag i par eller i grupp där du får göra förutsägelser, dokumentera med text och bild och samtala om resultaten

* se på film

* läsa enkla faktatexter

 

BEDÖMNING

Du visar att du kan genom

Bedömningen görs muntligt, skriftligt och digitalt.

MUNTLIGT:

* din delaktighet i samtal kring förutsägelser och resultat

* att använda de begrepp som är kopplade till temat

SKRIFTLIGT:

* din dokumentation i bild och text från varje uppdrag

* att använda de begrepp som är kopplade till temat, begreppsuppgift

* uppgift vattnets kretslopp

DIGITALT:

* Plickers-tester där faktakunskaper utifrån film och text prövas 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Ke   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  Ke   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Ke   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Ke   3

Matriser

NO Ke
Förändringar

NIVÅ 1
GUL
NIVÅ 2
GRÖN
NIVÅ 3
BLÅ
BEGREPP
Du kan med stöd från lärare förklara vad något/några begrepp betyder.
Du kan förklara vad de flesta begrepp betyder och använder dem i samtal och diskussioner.
Du använder begreppen i rätt sammanhang i samtal, diskussioner och vid dokumentation
SAMTALA
Du deltar i diskussioner utifrån frågor/stöd från lärare
Du deltar i gruppdiskussioner och kan förklara fakta
Du deltar i gruppdiskussioner och ställer då egna frågor/framför egna tankar och idéer
DOKUMENTATION
Du kan med stöd av lärare dokumentera med ord och bild
Du kan dokumentera med ord och bild i det givna elevbladet (mall för dokumentation till varje uppdrag)
Du kan självständigt dokumentera med egen förklarande text
UNDERSÖKNINGAR
Du kan med stöd av lärare genomföra undersökningar
Du kan tillsammans med en kamrat genomföra undersökningar
Du kan själv sortera informationen och genomföra undersökningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: