👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äldres hälsa och livskvalitet, Studieenhet 6 del 2

Skapad 2020-10-07 11:05 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Gerontologi och geriatrik
Fallolyckor är vanliga inom vård och omsorg. Hur förebygger man dessa? Är det viktigt med aktiviteter och miljö på ett äldreboende. Vi ser vad forskning säger om detta och diskuterar frågor gällande detta.

Innehåll

Studieenhet 6, del 2

Kapitel 8
"Prevention och säkerhet"

Kapitel 9
"Boendemiljö och sociala aktiviteter"

 

Efter denna studieenhet ska du kunna reflektera över och ha kunskap om:
- Ha kunskap om varför fallolyckor ofta inträffar på äldreboende eller i hemmet hos äldre.
- Ha kunskap om hur man förebygger fallolyckor.
- Kunskap om hur inne- och utemiljö påverkar äldre personer.
- Veta varför aktiviteter av olika slag är viktiga inom äldrevården.


- Egen inläsning av material
- Kunskapstest 14/10

 

Kurslitteratur

Äldres hälsa och livskvalité, Margareta Skog och Margareta Grafström. 2013. Sanoma Utbildning

Kapitel 8 och 9

 

Valfri referenslitteratur. Skall dock anges vid inlämning av uppgifter

 

Länkar

 

 

Matriser

Ger
Prevention och fallolyckor, sociala aktiviteter

Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng GERÄLD0

Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng GERÄLD0 Ämne: Gerontologi och Geriatrik Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn. Kurser i ämnet Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng Vård och Omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att utföra vård- och omsorgshandlingar anpassade till den äldre individens behov för en ökad livskvalitet, samt i att planera och utvärdera egna arbetsinsatser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur det är att åldras i dagens samhälle och vilka attityder som påverkar upplevelsen av åldrande. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt förhållningssätt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över, ta ansvar för och fatta kloka beslut i det vardagliga arbetet med äldre. Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om det normala åldrandet hos kvinnor och män och om den åldrande människans behov samt om samhällets attityder till åldrandet
Minnas/Förstå
Tillämpa/Analysera & Värdera
Skapa
Kunskaper om äldres och demenssjukas levnadsförhållanden och behov, förmåga att uppfatta, bedöma och åtgärda brister i dessa levnadsförhållanden samt att stödja individen för en ökad livskvalitet.
Eleven beskriver översiktligt faktorer i den äldres vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Eleven beskriver utförligt faktorer i den äldres vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger några exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat faktorer i den äldres vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger flera exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Syfte