Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Matematik åk 9 Geometri 2 v41-45

Skapad 2020-10-07 11:15 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Geometri Geometri kommer från grekiskan och betyder i sin ursprungliga form jordmätning. Ordet är sammansatt av geo som betyder jord och metrei´a som betyder mäta. I detta arbetsområde kommer du att lära dig mer om olika rymdgeometriska figurer. Förmågor: Under momentets gång kommer vi att arbeta med alla fem förmågorna i matematik: problemlösning, begreppsförståelse, metod, kommunikation och resonemang.

Innehåll

 

Långsiktiga mål

 

Under momentet ska du få möjlighet att

 

 

 

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband

 

·       använda matematikens uttrycksformer för att kunna samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Lärandemål

 

       Du ska få förståelse för:

 

·       skala

 

·       avbildning och konstruktion av geometriska objekt

 

·       Begränsningsyta

 

·       Volym

 

·       Volymenheter

 

·       Beräkning av volym

 

·       Likformighet

 

Undervisning

 

·       Genomgångar och lärarledda gruppdiskussioner

 

·       Enskilt arbete

 

·       Problemlösning i gruppform

 

 

 

Begrepp:

 

Längdskala, areaskala, volymskala, volym, volymenheter, rätblock, cylinder, prisma, kon, pyramid, klot, sfär, metersystemet, litersystemet

 

 

 

 

 

Bedömningen avser

 

E                                            C                                      A

 

Problemlösning

I vilken grad eleven kan tolka problemsituationer, lösa olika problem samt resonera om och värdera lösningarnas rimlighet.

 

Kvaliteten på de strategier, metoder och modeller som används samt förmågan att finna alternativa tillvägagångssätt.

Eleven löser delar av problemen med strategier och metoder som delvis fungerar.

 

Tex:

En tunna är 1m hög och har en diameter på 40 cm. Hur många liter vatten får plats i den?

 

 

 

 

Eleven löser problemen nästan helt med strategier och metoder som fungerar.

Tex:

Av svårighetsgraden:

Ett glas har formen av en halv sfär. Beräkna glasets volym om det har diametern 9 cm.

 

Eleven löser alla delar av problemen med lämpliga strategier och metoder .

Tex:

Av svårighetsgraden:

En tandkrämstub innehåller 55ml tandkräm. Antag att Egon klämmer ut två cm tandkräm varje gång han borstar tänderna. Tuben räcker då ca 38 dagar. Egon borstar tänderna tre gånger om dagen. Beräkna innerdiametern av hålet, vilket tandkrämen trycks ut.

Begrepp

I vilken grad eleven använder och visar förståelse och förtrogenhet med innebörden av definition för de matematiska begreppen.

Eleven visar förståelse för begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang.

Tex:

Eleven har viss förståelse för volymbegreppet och kan använda detta när hen relaterar till icke sammansatta figurers volym.

Eleven har grundläggande förståelse för begreppet skala.

Eleven visar god förståelse för begrepp och kan använda dem i bekanta sammanhang.

Tex:

Eleven har förståelse för volymbegreppet och kan använda detta när hen relaterar till sammansatta figurers volym.

Eleven har full förståelse för längdskala, areaskala och volymskala.

Eleven visar mycket god förståelse för begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang.

 

Tex:

Eleven kan visa hur volymen hos ett klot inskrivet i en cylinder förhåller sig till cylinderns volym

Metod

I vilken grad eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder

för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Eleven kan välja och använda en delvis fungerande metod för att göra enkla beräkningar.

Tex: Eleven kan beräkna volym för enklare figurer så som rätblock och cylindrar

Eleven kan välja och använda en fungerande metod och göra beräkningar med gott resultat.

Tex: Eleven kan beräkna volym hos sammansatta figurer.

 

Eleven kan välja och använda en mycket väl fungerande metod med mycket gott resultat.

Tex: Eleven kan beräkna volymen hos mer komplexa sammansatta figurer.

 

Kommunikation

I vilken grad eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda lämpliga uttrycksformer

I vilken grad eleven för och följer matematiska resonemang

Redovisningen är möjlig att förstå och går delvis att följa även om det matematiska språket har brister och felaktigheter.

Redovisningen är lätt att förstå och följa men kan vara knapphändig. Det matematiska språket används på ett acceptabelt sätt.

 

 

Redovisningen är strukturerad och tydlig med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka

Innehåll

Läxa

41

Rymdgeometriska kroppar

Volymenheter

Volym hos olika rymdgeometriska kroppar, Kopierat material, gamla boken

 

Övning inför NP

Räkna hemma minst 30 min

42

Måndag-onsdag är det arbete med PRAO-relaterade uppgifter

 

Längdskala, Areaskala och Volymskala sid 62-63

 

Övning inför NP

 

Räkna hemma minst 30 min

43

Mer om volym

Mer om likformighet sid 89-90

Övning inför NP

 

 

44

Höstlov

 

45

Repetition

Prov på fredag

Räkna hemma minst 30 min

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: