Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens befolkning Geografi

Skapad 2020-10-07 12:00 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 7 – 9 Geografi
Jordens befolkning ökar i snabb takt. Det beror främst på att antalet människor i världens fattigaste länder blir allt fler. I flera av världens rikaste länder är befolkningsutvecklingen den motsatta - barnafödandet minskar. I Europa har antalet döda varit fler än antalet födda barn under ett antal år. Det innebär att äldre människor, som inte arbetar och bidrar till ett lands ekonomi, blir en allt större del av befolkningen. Fler än någonsin flyttar från landsbygden till städer - denna urbanisering är störst i utvecklingsländerna och innebär förändrade livsvillkor för miljontals människor. Många flyttar också till ett annat land - miljoner människor tvingas flytta p.g.a. krig och konflikter. Andra söker sig till ett annat land för att söka arbete och få ett bättre liv.

Innehåll

Arbetsform: Föreläsning, diskussioner och eget arbete med geografiboken 7-9 s.310-323

Tidsplan:  Vecka 41-43

Bedömning: Du kommer att bedömas under våra diskussioner samt det skriftliga provet

Mål:

Efter detta moment ska du:

 • ha kunskap om hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet,
 • ha kunskap om och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen,

 • ha kunskap om migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta,

 • ha kunskap om de centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi,

 • ha kunskap om sambandet mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: