Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska- tema sagor

Skapad 2020-10-07 12:26 i Egebyskolan Mjölby
Grundsärskola F – 9 Kommunikation
Vi kommer under hösten arbeta med att skriva egna sagor med hjälp av bildstöd. De elever som kan skriva kommer arbeta med meningsbyggnad och läsförståelse, och de andra kommer arbeta med bokstäver samt ordbilder.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att:

- initiera och upprätthålla sin kommunikation

- fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang.

- tolka och skriva elevnära ord

- återberätta delar av lektionsinnehållet

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att skriva gemensamma sagor på tavlan, eleverna får vara med i sagan genom bilder och ord för att påverka sagans handling.

De elever som kan skriva kommer skriva av sagan för hand eller på dator. De kommer även träna på meningsbyggnad på olika sätt samt läsförståelse.

De andra eleverna kommer få para ihop bilder till texten och träna på sin hörförståelse när vi arbetar med sagan. De kommer även arbeta med elevnära ordbilder, sitt namn samt första ljudet i ord.

Vi kommer välja en av våra sagor att dramatisera. Eleverna kommer få tillverka egen rekvisita i slöjden och träna på att spela upp sagan. Vi kommer filma sagan för att sedan spela upp den för de andra klasserna.

 

Det här ska bedömas

Eleverna kommer bedömas utifrån igenkännande och delaktighet under lektionerna. Även deras kommunikation om sagan och övriga uppgifter kommer att bedömas.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
  KOM  4-6
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
  KOM   9
 • Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: