Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vännerna i Kungaskogen

Skapad 2020-10-07 12:40 i Skogsgläntans idrottsförskola Kristianstad
Förskola
Vi har valt att arbeta med materialet "Snick och Snack" och boken "Vännerna i Kungaskogen bygger en koja". Boken handlar om vänskap, att vara en bra kompis samt olikheter och likheter mellan individer. Karaktärerna i boken handlar om en grupp djur som bor tillsammans i Kungaskogen. Genom sagor, sånger och berättelser lär djuren oss om hur man är en bra kompis. Med detta värdegrundsarbete vill vi tydliggöra för barnen hur en bra kompis är och hur man kan samarbeta och ha roligt tillsammans.

Innehåll

 

Syfte

Vi vill arbeta med värdegrundsarbetet för att stärka grupptillhörigheten, samspel samt vikten av att vara en bra kompis!

"Vännerna i Kungaskogen bygger en koja" är en saga som bygger på vänskap och samarbete bland skogsdjur som bestämmer sig att bygga en trädkoja tillsammans. Materialet berör många områden såsom normer och värden, värdegrund, matematik, språk, naturvetenskap samt teknik. Vi använder oss av sagan som grund för att sedan bygga på undervisningen med barnen. Djuren från sagan ger ofta små "uppdrag" till barnen som till exempel att bygga en liten koja eller skapa något.

I boken presenteras de fem huvudkaraktärer som vi kommer att forma vårt arbete efter. Vårt värdegrundsarbetet fokuserar på vänskap  - hur man bör vara som vän för att ingen ska bli utanför och ledsen. Allas lika värde!

 

-Ekorren Snick tycker om matematik. 

 

- Igelkotten Snack tycker om rim och ramsor. 

 

-Räven Raffe älskar att bygga. Med honom kommer vi konstruera och bygga.

 

-Kaninen Bitis gillar att hoppa, springa och röra på sig. 

 

-Älgen Älgvis är skogens konung. Han värnar om vänskapen och rättvisan. Vi kommer prata om hur man är en bra kompis och om hur det kan kännas när man blir ledsen eller inte får vara med.

Detta är en planering som möjliggör för flexibilitet. Längs vägen kommer vi att anpassa oss efter barngruppen och även ta tillvara på de intresseområden och funderingar som barnen på olika sätt ger uttryck för.

Vi kommer att arbeta med

- Skapande

- Sagor och återberättande av handlingen

- Motorik och rörelse

- Yoga

- Sång och ramsor

- Drama

 

Förväntat lärande

Att barnen genom temat:

- Lär sig uttrycka och hantera känslor, kunna sätta sig in i andras känslor exempelvis när en kompis utesluts ur en lek

- får ökad förståelse och visar respekt till varandra, genom att lyssna på vad andra har att säga exempelvis hur en kompis mår om ingen lyssnar

- skapar ett trevligt gruppklimat genom att ha roligt tillsammans

- ökar sin kroppsuppfattning 

- stärker sin självkänsla genom det sociala samspelet

 

Dokumentation

Vårdnadshavare delges den pedagogiska planeringen via Unikum och kan följa temaarbetet via lärloggen.

Via digitala verktyg och anteckningar dokumenteras barnens tankar, kommentarer och resonemang.

Vi använder dokumentation för att reflektera tillsammans med barnen. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: