Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud

Skapad 2020-10-07 12:39 i Vallatorp Dibber Sverige AB
Förskola
Hjärtrud - Värdegrund, all undervisning och arbete som utförs på förskolan genomsyras av vår värdegrund och Hjärtrud!

Innehåll

 

Förskollärare (Evelina och Rakel) på avdelningen delar på huvudansvaret. Evelina är avdelningsansvarig och Rakel är ansvarig för arbetet med takk-tecken, genom att teckna allt vi gör under en dag. Vi dokumenterar barnen på Unikum, samt sparar de alster de och sätter upp i barnens samt vårdnadshavarnas höjd på väggarna.

 

Fokus i verksamheten på fjärilen är socialt samspel, språkutveckling och barns inflytande.

 

Vi arbetar på följande sätt för att skapa trygga glada kommunikativa barn, som utvecklas maximalt. På fjärilen arbetar vi utifrån planerade och spontana aktiviteter under dagen tillsammans pedagoger och barn.

 

Vi använder oss av kontinuerliga samtal om hur vi är bra kompisar, där vi fokuserar på hur vi ska vara mot varandra. Vi har även sånger, som vi sjunger varje dag under morgonsamlingen (och under andra delar av dagen), som heter: "Här är jag och där är du" och "Vi är vänner". Dessa sånger hjälper till att förklara hur vi ska vara mot varandra på förskolan.

Sång (med tillhörande TAKK-tecken): "Här är jag och där är du, här är vi tillsammans nu. Vi kan ta varann i hand, krama den så fint vi kan. Här är jag och där är du, här är vi tillsammans nu."
Sång (med tillhörande tecken): "Vi är vänner du och jag, kompisar det ska man va'. Slåss det gör vi inte här, tröstar den som ledsen är. Vi är vänner du och jag, kompisar det ska man va'."  

Vi sjunger också namnsången, så att alla barn ska känna sig sedda.  

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: