Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 6

Skapad 2020-10-07 12:46 i Elinebergsskolan Helsingborg
En sammanfattande LPP som beskriver hur vi arbetar med och bedömer kursplanens samtliga förmågor inom moderna språk-Tyska under hela läsåret.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Tyska är det största språket i Europa. Ca 100 miljoner människor har tyska som modersmål. Eftersom Tyskland är en viktig handelspartner för Sverige, är det bra att kunna tyska i arbetslivet. Språken svenska och tyska är släkt med varandra och har många likheter. Att lära sig ett språk innebär att öva upp sin förmåga att tala språket, skriva språket, höra och läsa språket. Även om vi vissa perioder intensifierar arbetet kring en viss förmåga, arbetar vi hela tiden med samtliga förmågor. Exempelvis övar vi hörförståelse genom att lyssna på texter på tyska, men vi läser samtidigt med i boken, samtalar om innehållet samt skriver texter i anslutning. I denna LPP presenteras arbetsområden, arbetssätt, förmågor samt hur utvecklingen bedöms.

Innehåll

Arbetsområden

 • Hälsningsfraser
 • Räkna 
 • Färger
 • Klocka/datum/veckodagar/månader
 • Väder/Årstider
 • Familj
 • Djur
 • Högtider: julen, påsken
 • Hobbys
 • Kläder
 • Kroppsdelar
 • Mat
 • Fakta om tysktalande länder
 • Pjäser: Hänsel und Gretel/Rotkäppchen
 • Grammatik: verb, substantiv
 • Läsa, översätta och samtala om texter av olika slag
 • Lyssna på dialoger, nyheter, filmer, böcker och annat ljudmaterial och samtala om det
 • Skriva olika slags texter, med olika syfte, t.ex. för att berätta och informera
 • Samtala såväl förberett som spontant utifrån olika uppdrag, olika syften och med utgångspunkt i olika inspirationskällor
 • Spontana rollspel såväl som  förberedda dialoguppspelningar
 • Förbereda och hålla egna föredrag om ett valt ämne.
 • Öva grammatiska strukturer, för att förtydliga och berika vår kommunikation
 • Samtala om tysk historia och kultur, våra erfarenheter från möten med tysk kultur, samt jämföra med vår egen historia och vår kultur.

Bedömning

Hörförståelse, läsförståelse och skrivande bedöms under terminens gång genom:

- hörförståelse - nyheter, dialoger, text/ bokavsnitt mm.
- läsförståelse - nyheter, dialoger, text/ bokavsnitt mm.
- textskrivning - fri text, återberätta något vi hört, sett eller läst mm.

Den muntliga förmågan bedöms genom: 

- förberett tal, till exempel att återberätta något vi hört eller sett/ läst.
- muntliga par- eller helklassövningar under lektionstid, samtala, berätta för varandra, beskriva olika saker, ställa frågor till varandra.
- samtal med mig under lektionstid om vardagliga saker som väder, kläder, mat mm.
- rollspel och dialoger, som spelas upp eller spelas in.
- inspelningar av olika slag, t.ex. egna berättelser i ljud och bild

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Moderna språk åk 6

E
C
A
Hörförståelse
1
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Läsförståelse
2
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Hör- och läsförståelse
3
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier reception
4
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Muntlig produktion
5
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Skriftlig produktion
6
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Samtala
7
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Skriva till andra
8
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Strategier vid produktion
9
Eleven kan använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
Eleven kan använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Eleven kan använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Reflektera och kommentera
10
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: