Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulturellaveckan Kristallkulan 2020

Skapad 2020-10-07 12:52 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Den här mallen används för planering av Kulturella veckan. Veckan syftar till att öka barnens förståelse för kulturell mångfald genom att skapa kulturella mötesplatser på förskolan.

Innehåll

Barnen har kommit in i verksamheten och alla känns trygga med att vara på förskolan. Intresse för samlingarna före lunch och mellanmål. Att sjunga och läsa böcker är något som fångar många på samlingarna. Att dansa, lyssna på musik är också något barnen tycker om och ofta önskar att vi ska göra. Visst intresse för engelska finns också bland barnen.

Syfte och mål

Syfte - Att skapa gemensamma kulturella mötesplatser.

Mål -  Målet med veckan är att lyfta kulturellmångfald.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Reflekterar över olika kulturer, utifrån pedagogiskt valt material, samt visar intresse för olika kulturer.

 

Metod 

Vi kommer uppmärksamma ett land per dag tillsammans med barngruppen. Vi förbereder barnen genom att prata om vad som kommer att hända under dagen på fruktstunden. Vi erbjuder skapandeaktivitet kopplat till landet och under samlingarna tar vi upp språket. Vi planerar att använda oss av digitala verktyg som ett sätt att utforska de olika språken med barnen. Bl.a. Polyglutt där vi kan läsa böcker på olika språk. Vi kommer även använda oss av vår Smartboard. Vi ser denna vecka som en startvecka då arbetet med Kultur och Identitet (våra målområden) fortsätter. 

Förutsättningar - Vecka 42

Dokumentation - Vi dokumenterar det barnen gör, alltså själva görandet. Ipad, anteckningar. Vi gör ett gemensamt Unikum-inlägg i slutet av veckan. 

Förberedelser - Se anteckningar planeringskalender

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: