👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning för Mat, måltider och hälsa åk 8 Ht 20

Skapad 2020-10-07 13:11 i Gislövs skola Trelleborg
I Hkk får du möjlighet att utveckla ett kunnande och skapande som rör mat och måltider. Vilka konsekvenser olika val har för din hälsa, miljö och ekonomi. Du utvecklar din förmåga att samarbeta med olika personer.
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Du kommer att tillaga och planera olika maträtter och lära dig grunderna i köket. Du kommer självständigt, och i grupp värdera ditt arbetet. Då är det är viktigt att du kan motivera och argumentera kring dina val. Du kommer få kunskaper om de olika näringsämnena, tallriksmodellen och matcirkeln. Du kommer även lära dig olika bakmetoder. Miljö och Livsstil kommer vara återkommande inslag under terminens gång. Under terminernas gång kommer vi att ge er individuella samt kontinuerliga avstämningar mot betygskriterierna.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll:

 1. Mat måltider och hälsa
 2. Näringsämne, Matcirkeln, Tallriksmodellen
 3. Miljö o Livsstil 
 4. Mattraditioner

 

 

Undervisningens innehåll: 

Du kommer att organisera, planera och tillaga olika måltider med hjälp av tallriksmodell och matcirkeln. Du lär dig matlagningstermer, olika matlagningsmetoder och att läsa recept och följa instruktioner. Du kommer lära dig att att samarbeta med olika kamrater. Du kommer tränar på att skapa en bra samvaro kring måltiden samt blir medveten om hur maten och hälsan påverkar dig. Vid varje lektionstillfälle kommer du få möjlighet att reflektera över din arbetsprocess.
Vi lär oss om vår miljö, och kommer så ofta vi kan att välja och laga säsongsanpassade måltider.

Bedömning

Det kommer vara två provtillfällen där du får visa dina kunskaper. Du kommer även få feedback, kontinuerligt under lektionerna på din förmåga att planera och tillaga måltider, samt din förmåga att samarbeta. Vi kommer även att bedöma din förmåga att motivera och resonera kring måltider, miljö och hälsa. Då ska du visa din förmåga att resonera, diskutera, argumentera och ta ställning till olika påstående. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Matris för hem- och konsumentkunskap

F
E
C
A
Kost & Hälsa
Kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Miljö & Livsstil
Kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör hållbar utveckling.
Kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör hållbar utveckling.
Kan föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör hållbar utveckling.
Planera och tillaga måltider använda metoder, livsmedel och utrustning i köket. Samt följa ett recept. Du ska även kunna kunna ge omdömen om din arbetsprocess och ditt resultat.
Kan planera och tillaga måltider, använda livsmedel, metoder och utrustning samt följa ett recept. Kan ge omdömen kring arbetsprocessen och ditt resultat. Kunna genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med "viss" anpassning till aktivitetens krav.
med **relativt god** anpassning till aktivitetens krav.
med **väldigt god** anpassning till aktivitetens krav.