Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppställning och huvudräkning, åk 4-5-6 läsåret 2020-2021

Skapad 2020-10-07 13:15 i Rabbalshede skola Tanum
Grundskola 4 – 6 Matematik
Viktiga matteord: multiplikation, multiplicera, produkt, division, dividera, kvot, dela lika, kort division. additon, addera, summa, subtraktion, subtrahera, termer, differens

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 

Mål 

När du har arbetat med detta område skall du:

 • kunna ställa upp additionsuppgifter med tiotalsövergång, t.ex. 238+437.
 • kunna ställa upp subtraktionsuppgifter med tiotalsövergång, t.ex. 245-68.
 • kunna multiplikations- och divisiontabeller utantill.
 • förstå hur addition och subtraktion hör ihop.
 • förstå hur multiplikation och addition hör ihop.
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop.
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t.ex. 5x60, 5x600.
 • kunna multiplicera tal som 3x47 och 2x536.
 • kunna använda kort division.
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa matteproblem.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Gemensamma och individuella genomgångar kring det aktuella området
 • Enskilt och gemensamt arbete i ma-boken, med träningsappar mm.
 • Ta del av instruktionsfilmer i Classroom.
 • Vardagliga undersökningar både enskilt och i grupp

Arbetet beräknas hålla på under läsåret 2020-2021.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du får visa dina kunskaper genom att du:

 • deltar vid gemensamma diskussioner och genomgångar, tex ger förslag och beskrivningar.
 • använder fungerande metoder och begrepp för att lösa problem kopplade till målen – enskilt och i grupp - skriftligt och muntligt.
 • varje vecka får visa att du behärskar något av målen.

Se vidare i matrisen nedan.

 

Matriser

Ma
Uppställning och huvudräkning, åk 4-5

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Kunna ställa upp additionsuppgifter med tiotalsövergång, t.ex. 238+437.
Kunna ställa upp subtraktionsuppgifter med tiotalsövergång, t.ex. 245-68.
Kunna multiplikations- och divisiontabeller utantill.
Förklara hur addition och subtraktion hör ihop.
Förklara hur multiplikation och addition hör ihop.
Förklara hur multiplikation och division hör ihop.
Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t.ex. 5x60, 5x600.
Kunna multiplicera tal som 3x47 och 2x536.
Kunna använda kort division.
Kunna välja rätt räknesätt för att lösa matteproblem.
Ansvar
Ta eget ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: