Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bikupans Mål och utvecklingsplan Språk 20/21

Skapad 2020-10-07 13:25 i Sandtorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Innehåll

Avdelning

Bikupan

Prioriterat mål

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.” (Lpfö 18 sid:7)

Var är vi?/Nuläge

 

Vi har högläsning varje dag på läsvilan.

Vi har gått till biblioteket med jämna mellanrum.

Vi har använt oss av polyglutt. Främst med de yngre barnen.

Vi har alltid med oss en bok till skogen en gång i veckan. Då samtalar kring innehållet, sjunger sånger kopplad till den aktuella boken samt låter barnen själva sitta ner och titta i boken.

Vi jobbar med boksamtal i olika gruppkonstelationer.  

Vi har berättat sagor med hjälp av rekvisita och flano.

Vi har dramatiserat sagor i barngruppen.

 

 Vart ska vi?

- Vi forsätter att arbeta i mindre grupper med planerade boksamtal där vi samtalar om texter och bilder utifrån utvald litteratur.

- Vi ska använda oss mer av polyglutt i undervisning där vi väljer ut litteratur kopplat till plan mot diskriminering och likabehandling.

- Med planerade bokstunder/boksamtal, under samlingen samt oplanerade tillfällen.

- Vi kommer erbjuda barnen böcker efter deras intressen kopplat till läroplanen tex matematik, naturvetenskap och teknik. 

- Vi undersöker olika verb. 

- Erbjuda barnen både digital och analog läsning.

 

Hur gör vi?

- Vi delar in barngruppen i mindre grupper och har planerade bokstunder. Vi planerar veckovis vilka barn som ska vara i respektive grupper och vilken litteratur vi erbjuder. 

- På våra arbetslagsplaneringar ser vi över vad barnen själva utforskar och visar intresse för och planerar undervisningen efter det.

- Vi erbjuder barnen tillfällen att lyssna på böcker på andra språk med hjälp av Polyglutt.

- I våra bokstunder erbjuder vi både fysiska böcker och digitalt med Polyglutt. 

- Vi erbjuder barnen olika tillfällen där både vi tillsammans och de själva får berätta/dramatisera olika sagor med hjälp av olika rekvisita.

- Vi ser över inom vilket område i läroplanen/likabehandlingsplanen som vi behöver lägga fokus på för tillfället och väljer litteratur utifrån det.

- Vi använder oss av reflektionssamlingar med film och foto för att gynna barnens reflekterande, samt även reflektera i direkt anslutning till aktiviteten.

- Vi väljer ut litteraturen omsorgsfullt för att alla ska hitta speglingsmöjligheter, för att inte enbart visa "vår norm" på avdelningen, eller stereotypa roller kopplat till kön, samt för att lyfta in olikheter bl.a. när det kommer till religion och nationalitet, m.m.

- Under olika planerade/oplanerade tillfällen kommer vi att undersöka olika verb

 

 

 

 

 

Hur blev det?

- Vad har vi gjort?

- Vad ser vi för mönster/resultat?

- Vad tar vi med oss och utvecklar framåt?

Detta synliggörs i lärloggar och i pedagogernas reflektioner och analyser. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: