Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 7, vt 2016

Skapad 2012-01-06 13:02 i Strandskolan Tyresö
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

1. Algebra

Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att lösa uppgifter och hantera tal. I det här avsnittet kommer du få lära dig att använda algebra för att skriva uttryck, lösa ekvationer samt ställa upp egna ekvationer.

Undervisningen kommer att innehålla följande moment:

 • skilja mellan ett uttryck och en ekvation
 • förenkla uttryck
 • lösa ekvationer
 • lösa problem med hjälp av ekvationer
 • beskriva ett mönster med hjälp av ett uttryck
 • tolka uttryck skrivna med variabler

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

undervisningen i ämnet matematik ska elevernages förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Följande centrala innehåll kommer att behandlas under detta arbetsområde:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Algebra Metoder för ekvationslösning.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

4. Arbetssätt

Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp. Vi har gemensamma genomgångar. Vi utvecklar det matematiska språket. Vi arbetar med rika problem.

Eleverna får en veckoplanering som de följer. Vecka 7 - 14

Vi använder oss av Matte Direkt 7 – kapitel 4 Du kan lyssna på boken om du klickar på denna länk: http://www.sanomautbildning.se/m2/Grundskolan-6-9/Matematik/Matematik/Baslaromedel/Matte-Direkt-7-9---Ny-upplaga/

5. Bedömning

Bedömningen kommer att ske vid ett prov vecka 14. Vi kommer att bedöma

 • förmågan att använda matematikens uttrycksformer
 • förmågan att lösa problem med hjälp av matematik
 • förmågan att använda matematiska begrepp
 • förmågan att använda lämpliga metoder för att göra beräkningar

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  E 9
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 9
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: