👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

10 Goda vanor 20/21

Skapad 2020-10-07 13:30 i Kammerslyckans förskola Halmstad
Förskola
Syftet med projektet är att barnen skall få en bra grund till 10 Goda vanor. Barnen skall få en förståelse för att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Att bli kompis med sin hjärna.

Innehåll

Varför?

Under läsåret 19/20 arbetade vi med 10 Goda vanor där hjärnan var i fokus. Vi arbetade mest med Mat & Näring (regnbågsmat) och Sömn/Vila. Vi lärde oss nya saker om vår kropp och hur den fungerar.

Detta läsår 20/21 kommer vi att lyfta Fysisk träning, Ta egna beslut och Vänner & relationer.

Genom att arbeta med 10 Goda vanor där hjärnan ligger i fokus vill vi skapa rutiner och vanor som varar livet ut.

Övergripande syfte

Syftet med projektet är att barnen skall få bra rutiner och vanor. Vi vill att barnen skall få en förståelse för att man kan påverka sin hälsa.
Ett redskap är 10 Goda vanor. 1 Mat & Näring, 2 Fysisk träning, 3 Positiv tanke, 4 Hantera stress, 5 Lär nya saker,  6 Repetition,
7 Omväxling & Utmaning, 8 Ta egna beslut, 9 Vänner & relationer, 10 Sömn/Vila som bidrar till att vår hjärna och kropp mår bra.

För barnen

Vi vill att barnen skall få upptäcka vad  en hjärna är och hur den påverkar vår kropp och hur vi mår. Få en bra kroppsuppfattning genom Fysisk träning - rörelse, lekar sång och musik, ute som inne. Vi utgår från barnens tidigare erfarenheter, kunskaper, nyfikna frågor och bygger vidare på det. Att vi mår bra av att ha vänner och hur viktigt det är att bygga upp bra relationer. Att våga prata om och visa sina känslor. Att vi har rätt att uttrycka känslor men vi måste samtidigt lära oss att hantera/respektera dem och även träna sig i att tolka andras känslor. Vi vill att barnen skall få en förståelse för att vi mår bra av olika saker. Vi väver in problemlösningar i verksamheten för att utmana. 

För pedagogerna

Vi skall skaffa oss mer kunskap genom att läsa litteratur och gå på föreläsningar som handlar om 10 Goda vanor som vi sedan omsätter i praktiken tillsammans och utifrån barnens  olika erfarenheter. Fördjupa oss i aktuell forskning kring vår hjärna.

Prioriterade mål utifrån Läroplanen för förskolan (rev. 2018)

Normer och värden 2:1
Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Utveckling och lärande 2:2

Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

Barnens inflytande 2:3

Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Planera och genomföra

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

  • det kompetenta barnet
  • att vara en bra kompis - Kompisböckerna
  • barns inflytande
  • fiffig kompis/lära tillsammans och av varandra
  • vårdnadshavare involverande
  • nyfikenhet/ lustfylldhet och utmanande och utforskande aktiviteter
  • olika gruppkonstellationer
  • medforskande pedagoger
  • respektera varandras olikheter

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Hjärnstark av Anders Hansen
Hjärnan i förskolan av David Edfelt
Låt din hjärna blomma av förlaget Hjärnberikad
Dokumentären Din hjärna på SVT med Anders Hansen
Problemskapande beteende.... av Bo Hejlskov (Lågaffektivt förhållningssätt)
Det yngsta barnet och undervisningen av Lena Edlund
Utbildning och undervisning i förskolan av Christian Eidevald och Ingrid Engdal
Uppdrag undervisning av Josefin Malm och Sofie Källhage