Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mot (J)

Skapad 2020-10-07 13:41 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola 5 Motorik

Innehåll

Lärandemål

Du ska få lära dig och träna mer på

 • redskapsövningar, lekar och danser 
 • samtala om vad tycker om olika aktiviteter
 • allemansrätten
 • träna mer på bröstsim och ryggsim

 

Undervisning

Du kommer att

 • ha idrottslektion tillsammans med andra elever i en mindre grupp (5 elever) en gång/vecka
 • prata om vad du tycker om idrottsaktiviteter, simning, utflykter mm i en-till-en-undervisning med anpassat material
 • lära dig om allemansrätten i en-till-en-undervisning med anpassat material, på skolan och i naturen
 • ha simträning på Tivolibadet en gång/vecka

 

Bedömning

Du kan

 • delta på idrottslektionerna och utför vissa delar självständigt
 • delta i samtal om fysiska aktiviteter och uttrycker självständigt dina upplevelser
 • delta i undervisning om allemansrätten
 • delta i simträning och simma meter bröstsim

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras samansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  4-6
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  4-6
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  MOT  4-6
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  4-6
 • Samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.
  MOT  4-6
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under oika årstider. Allemansrättens grunder
  MOT  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse och hälsa.
  MOT  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
 • Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
  MOT   9
 • Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Dessutom genomför eleven olika former av vattenaktiviteter och förflyttar sig i vatten.
  MOT   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: