Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, geometriska former, f-klass, 20/21

Skapad 2020-10-07 13:47 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola F Matematik
Vi utforskar geometriska former i vår omgivning och vardagen på ett lek- och lustfyllt sätt. Vi börjar med de grundläggande formerna rektangel, cirkel, kvadrat och triangel.

Innehåll

Period

Arbetsområdet pågår i ca. 4 veckor. 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 • Lärares observationer av eleven i praktiska moment.

 • Lärares observationer av elevernas samtal i mindre grupper.

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

 • Eleven ska känna igen geometriska figurer och deras matematiska namn.

 • Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp: kvadrat, rektangel, triangel, cirkel.

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

 • filmer
 • stenciler
 • spel
 • skapande
 • laborativt 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

 

Återkommande muntlig feedback vid varje moment. 

Uppgifter

 • Lektionsinnehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: