Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisar

Skapad 2020-10-07 14:01 i Kiaby förskola Kristianstad
Förskola
Hur är en bra kompis? Hur vill vi ha det tillsammans på Loftet? Vi skapar våra egna regler och förhållningssätt och skapar en kompistavla.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

För att skapa en miljö där vi trivs, känner oss trygga och kan lära & ha roligt tillsammans så behöver vi gemensamt skriva våra regler och förhållningssätt. Eftersom det är våra egna ord och tankar så blir det lättare att relatera till, påminna varandra om och komma ihåg. 

 

MÅL

Barnen har själva kommit fram till regler och förhållningssätt som vi sedan tillsammans eftersträvar på Loftet.

 

METOD

Vi pratar med barnen om hur de tänker att en bra kompis är. Vi uppmuntrar dem att lyfta positiva egenskaper hos en kompis.

Dessa kommer att skrivas ner på en tankekarta som vi sedan kan ha kvar på väggen som en kompistavla- som påminner oss om hur vi ska vara mot varandra.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar barnens reflektioner, aktiviteter och lärande i Unikums lärlogg, samt en del dokumentation på avdelningen.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar på gemensam reflektionstid genom att titta på dokumentationerna i Unikum och diskutera resultatet. På så vis kan vi tillföra eller förändra arbetet. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: