Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vaa (J)

Skapad 2020-10-07 14:05 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola 5 Vardagsaktiviteter

Innehåll

Lärandemål

Du ska få lära dig och träna mer på

 • recept och instruktioner
 • olika metoder för bakning och matlagning
 • återvinning 
 • yrken och verksamheter i samhället
 • livsfrågor; kamratskap och könsroller

 

Undervisning

Du kommer att

 • få följa recept och själv avläsa hur mycket som du ska måtta upp
 • få källsortera och besöka återvinningsstation
 • lära dig om olika yrken och verksamheter i samhället i en-till-en-undervisning med anpassat material och göra studiebesök
 • samtala om kamratskap och könsroller i en-till-en-undervisning med anpassat material

 

Bedömning

Du kan

 • självständigt följa recept 
 • självständigt källsortera 
 • delta i undervisning om olika yrken och känner igen olika attribut som hör till olika yrken
 • delta i undervisning om kamratskap och könsroller 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • söka information om service- och kulturutbud, och
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  4-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  4-6
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  4-6
 • Yrken och verksamheter i samhället.
  VAA  4-6
 • Aktuella frågor i samhället med betydelse för eleven.
  VAA  4-6
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och jämställdhet.
  VAA  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: