Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forma Språket / Svenska år 1

Skapad 2020-10-07 14:03 i Stugsunds skola Söderhamn
Vi har arbetat med Forma Språket.
Grundskola 1 Svenska
Du kommer arbeta med bokstavsinlärning, läs och-skrivinlärning. Du kommer skriva ord och meningar till bilder. Din läsförståelse kommer att utvecklas.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

* forma bokstäver, förstå sambandet mellan ord och bokstav

* ordbilder som:  här, är, jag. och, kan, ser

* vokaler och konsonanter

* läsa och skriva ljudenliga ord,                                                                                                                                                             dubbelteckning och ord med konsonantförbindelser

* läsa och skriva enkla texter

* samtala och kombinera text med bild

* skriva berättelse med inledning, handling och avslutning

* göra en tankekarta

* skriva en faktatext

* rimma och skriva en liten dikt

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med:

 • Forma Språket
 • Läsförståelse
 • läsa enkla texter och Lätt Lästa böcker
 • skriva egna små böcker
 • träna stavning 
 • skriva till bilder
 • arbeta med dikter
 • skriva en faktatext utifrån en tankekarta
 • återberätta egen upplevda händelser

Bedömning

Vi bedömer:

förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
förmågan att anpassa språket efter olika syften, sammanhang och mottagare.
förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Vi bedömer eleverna fomativt.

 

Du ska visa att du kan:

* forma ( versaler och gemener)  och ljuda alla bokstäver

* alfabetet, känna till vokaler och konsonanter

* läsa ord och enkla texter med hjälp av ljudning och helordsläsning

* skriva en enkel text för hand och prova på att skriva på dator

* skriva en enkel,kort berättelse

* skriva en enkel faktatext

* skriva en text kombinerat med en bild

* samtala om och återberätta en text

* pröva att rätta en egen text, kontrollera stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden

* lyssna till en text, kunna resonera om texten och jämföra med egna upplevelser

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: