Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi 2020

Skapad 2020-10-07 14:13 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Biologi
Ett arbetsområde som behandlar samspelet i naturen.

Innehåll

 

Konkretisering

Under detta område kommer du att arbeta med att

 • öka förståelsen och kunskapen för begrepp inom området

 • få förståelse för olika naturtyper

 • kunna göra jämförelser mellan olika naturtyper

 • resonera för vad som händer då olika organismer minskar/ökar i ett ekosystem

 • diskutera människans ansvar i bevarandet av naturens mångfald 

 • förklara anpassningar och naturligt urval hos växter och djur

 • fundera över hur vi kan bidra till en hållbar utveckling inom ekosystemets gränser

 • planera och genomföra en fältundersökning

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att utgå från flera filmer och arbeta med begrepp inom området. En
viktig del blir att diskutera det viktiga bevarandet av naturens mångfald för
ett hållbart samhälle. Vi kommer att avsluta området med ett skriftligt prov.

En fältundersökning ingår i området.

Bedömning

En helhetsbedömning för området görs i matris.

Följande förmågor bedöms i matrisen

Granska information och kommunicera: Samtala och diskutera, Framföra åsikter och argument, Söka och använda trovärdig information

Genomföra undersökningar: Genomför undersökningar och använder utrustning, Jämföra resultat

Använda begrepp, modeller och teorier: Kunskap, Begrepp, Ekologiska samband, Föra resonemang om miljöpåverkan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: