Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 8

Skapad 2020-10-07 14:12 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola F Historia
I historia kommer vi läsa om kolonialismen och imperialismen som skedde i världen under 1800 - 1900 - talen. Ni kommer också få chans att lära er om världskrigen, dess orsaker och konsekvenser men även få mer kunskaper om Förintelsen.

Innehåll

Målet med undervisningen

Syftet med arbetsområdet är ni ska få lära er mer om dels om den uppstyckningen av framförallt Afrika och Sydamerika som skedde från Europas länder. Ni ska också få lära er mer om de två världskrigen som har drabbat världen. Fokus kommer vi att lägga på orsaker och konsekvenser av detta men även vad vi kan lära oss från detta. Du ska också få chansen att titta närmare på likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värdering och jämföra med idag.

Målen med undervisningen är att du ska:

 • Känna till vad imperialismen var för någonting och vilket samband den har med första världskriget.
 • Kunna berätta om händelser under andra världskriget och dess orsaker och vilka konsekvenser de fick.
 • Kunna berätta om förintelsen var för någonting, veta orsakerna bakom det, konsekvenserna av det och hur vi märker av det idag och vilka konsekvenser det kan få.
 • Veta vad mellankrigstiden var för någonting och beskriva sambanden mellan första värrldskriget, mellankrigstiden och andra världskriget.
 • Kunna reflektera kring andra världskriget och om en liknande händelse skulle kunna ske i framtiden och varför i så fall.
 • Kunna använda historiskt källmaterial för att titta på människors levnadsvillkor och resonera om källornas trovärdighet och relevans.
 • Kunna använda historiska begrepp kopplade till arbetsområdet.

 

Så här ska vi arbeta

 

 • Genomgångar
 • Eget arbete
 • Diskussioner
 • Grupparbete

 

Det här kommer att bedömas

 

 • Diskussioner i grupp och enskilt
 • Deltagande i undervisningen
 • Muntligt prov om andra världskriget
 • Läxförhör och arbetsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: