👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio matematik Algebra 8B

Skapad 2020-10-07 14:27 i Torpskolan Lerum
Tal Kapitel 1 - Matte Direkt åk 8
Grundskola 8 Matematik
Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebran är ett eget område inom matematiken, men också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Med hjälp av algebra kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer. I detta kapitel kommer du att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också att lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

Innehåll

Algebra

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande moment:

 • mönster
 • mönster och formler
 • uttryck med parenteser
 • multiplikation med parentes
 • ekvationer
 • mer om ekvationer
 • problemlösning med ekvationer

Nya begrepp:

 • algebra
 • mönster
 • aritmetisk talföljd
 • geometrisk talföljd
 • formel
 • numeriskt uttryck
 • algebraiskt uttryck
 • variabel
 • förenkla
 • likhet
 • ekvation
 • obekant
 • prövning

 

Efter grundkursen gör du ett begreppstest samt ett kapiteltest, som du lämnar in för rättning.

Du repeterar genom att lösa uppgifter på "Baslägret" och vill du fördjupa dina kunskaper mer, tar du dig an  "Hög höjd"

Planering

Vecka

Dag

Genomgångar/avsnitt/innehåll

Sidor i boken

41

Tisdag

Uppstart: Algebra

 

 

Onsdag

 -

 

 

Torsdag

2:1 Mönster

S .48-50

 

Fredag

2:2 Mönster och formler

s. 51-54

42

Tisdag

-”-

 

 

Onsdag

2:3 Uttryck med parenteser

s. 55-58

 

Torsdag

2:4 Multiplikation med en parentes

s. 59-62

 

Fredag

-”-

 

43

Tisdag

2:5 Ekvationer

s. 64-66

 

Onsdag

-”-

 

 

Torsdag

2:6 Mer om ekvationer

s. 67-70

 

Fredag

-”-

 

45

Tisdag

-”-

 

 

Onsdag

2:7 Problemlösning med ekvationer

s. 71-75

 

Torsdag

Ped.fm.

 

 

Fredag

-”-

 

46

Tisdag

Begreppstest och kapiteltest

s. 78-79

 

Onsdag

Ped.fm.

 

 

Torsdag

Egen fördjupning

Basläger (alla)

Hög höjd

Blandade uppgifter

 

 

Fredag

-”-

 

47

Tisdag

-”-

 

 

Onsdag

PROV: Algebra

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik 7-9

Ej visat
E
C
A
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.