Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment flyta/sjunka ht 20

Skapad 2020-10-07 14:53 i Ängslyckans förskola Kristianstad
Förskola
Utifrån barnens intressen har vi valt att arbeta med Äpple som tema. Vi har delat upp barnen i grupper om 4. Vi tog ett äpple från förskolan, som vi använde i vårt experiment. Först testade vi med skal på därefter utan.

Innehåll

 

Uppstart:

Vi har valt att starta med att se avsnittet "Tiggy testar flyta/sjunka", för att barnen ska bilda sig en förförståelse kring fenomenet. Därefter kommer vi att genomföra experimentet i mindre grupper.

Lärandefokus

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Om olika sorters äpplen flyter och andra sjunker, beroende på om dem har skal på eller ej.

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Barngruppen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och enkla fysikaliska fenomen.

  

Under experimentet

Vad tror Du händer när du lägger ditt äpple i vattnet? Vill du prova och se vad som händer?

Vad hände?

Sjunker eller flyter "den"?

Om du tar upp och känner på äpplet, tycker du att äpplet känns tungt eller lätt? 

Vad tror du händer om vi skalar äpplet? Upprepar ovanstående frågor.

Tillägg i experimentet

Barnen kom själva med funderingar som: 

Vad händer om vi delar äpplet? Delar det i mindre bitar?

Flyter bara skalet, kärnan, skaftet ?

Barnen blev även nyfikna på att prova om andra saker flöt och sjönk.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: