Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sturebyskolan Slöjd Koppargestalt Åk 7

Skapad 2020-10-07 15:17 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Här ska du jobba fram en gestalt i koppartråd som sedan ska placeras i en miljö som du själv bygger.

Innehåll

Koppargestaltsarbete i åk 7

Vad ska vi göra?

Du ska skapa en gestalt med koppartråd. Gestalten ska sedan befinna sig i en miljö som du själv tillverkar.

Hur ska vi göra det?

Du inleder arbetet med ett inspirations- och idéarbete som består av text (skriftlig/muntlig) och bild.

Det här ska finnas med i ditt idéarbete!

 

 

 

I                  Minst 3 olika idéer/alternativ till ditt arbete inom årskursens arbetsuppgift.

Alla idéer/alternativ ska ha en tydlig skiss, beskrivning och motivering oavsett vilket alternativ du till slut väljer.  

Alla idéer/alternativ ska ha en svårighetsbeskrivning om vad du tror kommer att vara svårt/mindre svårt i genomförandet av ditt arbete.

 

 

 

II                  Visa ditt fullständiga idéarbete för din lärare och diskutera kring de olika idéerna/alternativen. Komplettera idéarbetet om det behövs.

 

                         

 

III                 Välj slutligen ett av dina alternativ som förstahandsval.

 

                    Skriv ner vilket uttryck ditt förstahandsval symboliserar, dvs vad vill du berätta/visa med ditt slöjdarbete. Vad säger  det dig/vad säger det andra.

 

 

 

IV                Behåll ditt idéarbete i din slöjdmapp och gör noteringar om du ändrar något, dvs lägger till/tar bort/justerar under arbetets gång. Notera datum när ev ändring sker.

 

                    Idéarbetet är en viktig del i bedömningen av ditt slöjdarbete.

 

Du ska tänka ut hur du ska göra din miljö/bakgrund som utgår från 2 st plattor (kan vara fler) som limmas i vinkel. Parallellt tränar vi på att böja koppartråd och att löda ihop koppartråd. Du får sedan 80 cm tråd som du ska göra din gestalt av. Under terminen jobbar du både med gestalten och bakgrunden samtidigt.

 

 

 

Under arbetets gång följer du olika typer av instruktioner och deltar i genomgångar.

Du driver ditt arbete framåt självständigt med stöd av lärare.

Du ska även utvärdera ditt arbete.

Vad ska vi lära oss?

Idéutveckling.

Olika tekniker beroende på arbetsuppgift i respektive årskurs.

Följa arbetsbeskrivningar och instruktioner.

Slöjdbegrepp.

Tolka och skapa uttryck.

Tiden

En termin

Bedömning

Hur genomarbetat ditt arbete är.

Att du använder rätt redskap på rätt sätt.

Att du utvecklar dina idéer.

Att du pröva olika hantverkstekniker och material. 

Att du välja tillvägagångssätt och motiverar dina val.

Att du tar egna initiativ och driver ditt arbete framåt.

Ge omdömen om ditt slöjdarbete med slöjdspecifika begrepp

Tolka uttryck och föra resonemang kring detta

 

Uppgifter

 • Arbetsbeskrivning miljökasse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: