Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 8 Organisk kemi

Skapad 2020-10-07 15:28 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Kemi
Kolets kemi - organiska föreningar; rent kol, kolväten, alkoholer, organiska syror, estrar. Prov på området planeras till vecka 45

Innehåll

Det här behöver du kunna om organiska föreningar

     ·        Förstå begreppet organisk kemi och vad är gemensamt för organiska föreningar?

·        Atomens uppbyggnad; kärna, elektronskal, elektriska laddningar, atomnummer, masstal, joner, grundämnen, föreningar, molekyler  

·        Förekomsten av kol och kolföreningar 

·        Vad är fossila bränslen och fraktionerad destillation

·        Fyra grupper av organiska föreningar

·        Kolets bindningsförmåga

·        Mättade och omättade kolväten; att mätta ett omättat kolväte 

·        Struktur- och summaformeln – vad är det?

·        Gruppera kolväten i tre grupper (bindningstyp i kolkedjan)

·        Molekylernas polaritet/opolaritet.  Kolvätens löslighet (lika löser lika)

·        Hur skapas alkoholer av kolväten? Vad heter gruppen som ändrar ett kolväte till alkohol? Hur skapar man namn för alkoholer?

·        Användningsområde för metanol, etanol, glykol och glycerol. Lär dig skriva struktur- och summaformeln för alkoholer.

·        I vilken reaktion uppstår organiska syror? Ett annat namn för organiska syror. Vad kommer namnet ifrån?

·        Tre exempel på organiska syror. Lär dig skriva formeln.

·        Förekomsten av organiska syror i vardagen

·        Hur bildas estrar?

·        Vad är en katalysator?

·        Användningsområde för syntetiska estrar

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: