Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Medeltiden år 1050-1500

Skapad 2020-10-07 15:29 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
En pedagogisk planering i historia inom området medeltiden.
Grundskola 5 Bild Historia Svenska
Vi kommer att jobba med medeltiden. Du kommer lära dig om hur det var att leva på medeltiden, om hur Sverige blir ett rike, vilka som styrde och hur samhället förändrades med den nya religionen.

Innehåll

Vad ska du känna till?

 • Du ska lära dig olika ämnesbegrepp
 • Du ska kunna berätta om hur livet såg ut för de olika stånden på medeltiden.
 • Du ska känna till om några viktiga händelser och personer under medeltiden.
 • Du ska kunna berätta om hur religionen och kyrkan påverkade människorna på medeltiden.
 • Du ska kunna berätta om hur Norden styrdes under olika perioder på medeltiden.
 • Du ska kunna visa på spår från medeltiden till vår tid
 • Du ska kunna jämföra, resonera och dra slutsatser. Visa på orsaker och konsekvenser av förändringar

Hur kommer vi att arbeta? 

       1.Ha gemensamma genomgångar, enskilda uppgifter och arbeta i par/grupp. 

        2.Läsa texter och lära om

 • Sveriges enande
 • Religionen på medeltiden 
 • Kyrkan samt klostren
 • De fyra stånden; adel, präster, borgare o bönder. 
 • Livet i byn  o staden                                                                                         
 • Sjukdomar, t ex digerdöden                                                                                        
 • Kungar och krig
 • Drottning Margareta och Unionen

 

 • Du kommer att träna din läsning och läsförståelse genom att läsa olika sorters texter och att kunna hitta svar på frågor i ämnet.
 • Du som har bild denna termin, kommer att göra olika uppgifter kopplade till vårt tema: Medeltiden.

       3.Titta på serien "Med Ahmed i medeltiden" och diskutera, samt skriva och svara på frågor kring det vi tittat på. 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma hur du arbetar på lektionerna och i slutet på detta arbete får du göra ett skriftligt prov.

Bilduppgifterna läggs in i den digitala bildmappen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: