Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Biologi Naturen på hösten och vintern

Skapad 2020-10-07 16:20 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Biologi
Nu ska du lära dig mer om Sveriges djur och natur och vad som händer under våra årstider höst och vinter. Hur djur och växter gör för att klara av olika temperaturer och klimatförhållanden.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Under fyra veckor kommer vi att arbeta med vår svenska natur, på hösten och vintern. Vi kommer att fokusera på hur djur och växter överlever två av våra årstider samt på ekologisk hållbar utveckling. Vi kommer att ha ett samarbete med Naturskolan, Linköpings Naturcentrum.

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med att du bland annat utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och en nyfikenhet på att veta mer om naturen, djuren och miljön. Vi kommer t ex att lära om hur växter och hur olika djur överlever vintern. 

Syftet är också att du ska få hjälp att lära dig hur du kan undersöka och lära dig om naturen, djuren och miljön på olika sätt, t.ex. genom att söka på internet, faktaböcker och ute i naturen.

 

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att det är viktigt att känna till och ha viss kunskap om hur växter och djur i Sverige anpassar sig till olika årstider, vi lägger fokus på höst och vinter. 

Det är viktigt att i alla sammanhang tänka på hållbar utveckling och nu fokuserar vi på detsamma ur ett ekologiskt sammanhang. 

 

Hur ska du lära dig det?

 

Arbetsformerna varierar mellan att ske i helklass, mindre grupp och individuellt. Även arbetssättet varierar mellan bland annat skrivuppgifter, diskussioner och sökande/insamling av material. Du som elev får berätta om tidigare erfarenheter/kunskap om arbetsområdets olika delar, för att föra diskussionerna framåt. Vi samarbetar med Naturskolan, Linköpings naturcentrum.

 

Vilket material kommer du använda?

Fakta hämtar vi främst från internet och material framtaget av läraren. Vi tar även del av Naturskolan och deras kunskaper.

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Skriftligt genom uppgifter, då du skriver och berättar om djur och växter och deras anpassning. Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper.

 

 • Området kommer avslutas vecka 45, då allt arbete ska vara inlämnat.

 

Hur ska återkoppling ges?

Det mesta av återkopplingen sker kontinuerligt i skolvardagen i form av muntliga kommentarer. Efter avslutat arbetsområde får du en markering i din bedömningsmatris.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: