Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Piren 2, Projektbeskrivning, Skeppet 2020-2021,Uppföljningsperiod 1

Skapad 2020-10-07 16:17 i 133511 Förskolan Skeppet Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen kring "Barns möten med naturen".

Innehåll

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

                                                                                             

 Projektbeskrivning

Vi upptäckte att barnen tycker om att samla stenar och pinnar när de befinner sig på gården. Då uppmuntrade vi dem att fortsätta och organiserade planerade aktiviteter där barn hade möjlighet att plocka inte bara stenar och pinnar, men också bär och löv från naturen nära förskolan. Barnen verkar vara intresserade av att leka med vatten. Då planerade vi aktiviteter där barnen kan utforska vattens egenskaper.

 

VAD: (Innehåll)

Barnen ska få möjlighet att utveckla deras kunskaper kring vatten, stenar, löv och bär. Det ska gå vidare med kunskaper om årets fyra årstider, vattens kretslopp och hur kan vi människor skydda naturen, bland annat.

Vi i arbetslaget behöver skaffa mera kunskap om hur kan man prata med yngre barn om naturens fenomen.

 

VARFÖR (Syfte)

 Syftet är att ge möjlighet till barnen att undra om de saker som verkar vara intresserade av, som till exempel stenar och vatten.

Vi valde den här fokus, eftersom vi vill väcka barnens nyfikenhet.

 

HUR (Tillvägagångssätt)

Vi jobbar med projektets planerade aktiviteter på morgonen och ofta också på eftermiddag. Spontan undervisning dock kan hända när som helst i vår vardag! 

Vi brukar förnya varje vecka eller oftare den pedagogiska lärmiljön för att stimulera barnens utforskande.

Barnen får inspiration från bland annat böcker, bilder på väggarna, diskussioner och egna upplevelser, som till exempel besök på den närmaste djurparken. Vi diskuterar kring nytt material, när vi vill introducera det till barnen.

Vi jobbar mest med mindre barngrupper för att möta varje barns behöv. Vi har ibland aktiviteter för hela gruppen också, när till exempel vi går till lekparken alla tillsammans. 

Vi kollegor reflekterar 3-5 gånger per månad. Vi skriver en lärlogg för hela gruppen varje vecka och två lärlogg per barn i varje termin.

 

VEM?

Alla pedagoger ska delta i projektarbetet.

 Den pedagogen som utför en aktivitet brukar dokumentera, men om alla pedagoger deltar i samma aktivitet, då väljs en som dokumenterar. 

 Alla i arbetslaget ansvarar för material och lärmiljöernas utformning.

 

Projektfrågor:

 

·         "Varifrån kommer vatten?"

 

·         "Varför har löv olika färger?"

 

Projektfrågor kommer från barnens egen intressen.

Vi kan samla mera fakta genom nya böcker som kan hämtas från biblioteket och genom information på nätet. Videor kan också vara mycket användbara eftersom de brukar locka barnens intresse.

Barnen kan få möjlighet att utforska med fler estetiska uttryckssätt genom utforskande av projektfrågor genom konst.

Vi har redan börja att involvera familjerna, genom att be dem ta med på förskolan bilder från sommaren där barnen möter naturen.

Sist, men inte minst vi pedagoger behöver läsa om fakta kring de här frågorna för att ge specifika vetenskapliga svar till barnen.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: