Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjen, individen, samhället

Skapad 2020-10-07 16:55 i Fajansskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 4 Samhällskunskap
En människa är en individ, men en individ klarar sig sällan utan att ingå i en eller flera grupper. Vilka grupper tillhör du? Vad beror det på?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen kommer du att ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas

 • använda ämnesspecifika ord och begrepp som hör till arbetsområden

 • reflektera över mänskliga rättigheter

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:  

 • använda begrepp som individ, grupp, familj, Rädda barn och BRIS

 • beskriva och ge exempel ur Barnkonventionen och på mänskliga rättigheter

 • beskriva hur sociala strukturer är uppbyggda och fungerar (familj, skola, statliga myndigheter, frivilliga organisationer) i jämförelse med för 100 år sedan

Jag bedömer detta genom:

 • klassrumsobservationer

 • dina texter och prov

Undervisning och arbetsformer

För att nå målen arbetar vi med:

 • diskussioner

 • utgå från boken Upptäck Samhälle

 • läsa texter

 • se på filmer

 • träna på ord och begrepp som hör till arbetsområdet

 • förbereda oss på och genomföra ett skriftligt prov

 • enskilda uppgifter och gruppuppgifter

 • genomgångar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: