Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa Kapitel 2 - De fyra räknesätten

Skapad 2020-10-07 16:49 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Arbetsområde addition och subtraktion. Kapitel 1 i matematikboken Alfa
Grundskola 4 Matematik
Vi ska jobba med följande områden: Addition, subtraktion och multiplikation med uppställningar, kort division, division med rest och division med minnessiffra.

Innehåll

Matematikboken Alfa - kapitel 2

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • * kunna räkna multiplikation och division i huvudet
 • * förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • * kunna multiplicera med 10, 100 och 1000
 • * kunna multiplicera med andra tal som slutar på 0

 

Begrepp som du ska kunna förklara är:

* addition

* term

* växla upp

* summa

* subtraktion

* växla ner

* differens

* multiplikation

* faktor

* produkt

* delbart med

* division

* täljare

* nämnare

* kvot

* minnessiffra

* rest

Filmer

http://www.matematikabg.se/elever/filmer.html

 

Film till 2.1 Addition med uppställning

             2.2 Subtraktion med uppställning

             2.3 Multiplikation med uppställning

             2.4 Kort division

             2.5 Division med rest

             2.6 Division med minnessiffra

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, färdighetsträning på lösblad, diskussioner (EPA), enskilt arbete och arbete i grupp. Avstämning sker med test som tillhör kapitlet och därefter repetition eller fördjupning beroende på behov.

Multiplikationstester återkommande varje vecka. 

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: