👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskap och förståelse om engelsktalande länder

Skapad 2020-10-07 17:02 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola F Engelska
Att kommunicera och göra sig förstådd på engelska är oerhört viktigt i dagens globala samhälle. Det engelska språket används i många olika internationella sammanhang, på resor, inom företag och utbildning och på Internet. I många sådana situationer behöver man inte bara kunna språket för att förstå och göra sig förstådd, man behöver även ha kunskaper om hur det är brukligt att agera i olika sammanhang, exempelvis vad som anses vara artigt eller oartigt beteende, vilka traditioner som finns och om hur samhället fungerar. Samtidigt som du lär dig språket kommer du även få ökad kunskap om hur människor i olika engelsktalande länder lever. Du kommer att få lära dig om hur samhället fungerar i dessa länder och vilka traditioner och kulturella företeelser som finns där. Denna förståelse, tillsammans med dina egna erfarenheter, kommer att underlätta för dig då du skall använda det engelska språket vid olika sammanhang i livet.

Innehåll

Vad och hur?  Undervisningens innehåll:

 • Läsa texter, lyssna på inspelningar, se filmer och söka efter information på Internet och i andra källor som handlar om vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Prata om hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal
 • Träna på artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck 

Begrepp: -

Bedömning:

 • förmågan att anpassa tal och skrift till syfte, mottagare och situation,
 • förmågan att kommenterar och förklara företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
 • förmågan att jämföra egna erfarenheter och kunskaper  med kunskaper om engelsktalande länder och människor.

Underlag för bedömning:

 • Egenproducerade texter 
 • Samtal och presentationer på engelska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6

Matriser

En
Kunskap om engelsktalande tänder

Ej uppnått
Kunskapskrav - E i åk 6
Kunskapskrav C - i åk 6
Kunskapskrav A - i åk 6
Kommentera och jämföra
 • En
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.