Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyrarna röd Projektplan

Skapad 2020-10-07 17:11 i 093121 Förskolan Lunden Stockholm Norrmalm
Förskola
Vi vill med detta tema fördjupa vårt arbete med hållbara relationer till varandra, till viktiga värden och till Världen.

Innehåll

Tid: OKTOBER

- Syftet är att fördjupa vårt arbete med hållbara relationer till varandra, till viktiga värden och till Världen

- Målet är att vi ska fördjupa våra relationer till varandra, viktiga värden och världen. 

- Läroplansmål att arbeta mot:

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

- Metod för arbetet 

Vi använder våra kroppar och sinnen för att skapa en ekologisk känslighet och empati för vår omvärld. Vi använder oss av ljus och skuggor för att skapa relationer till varandra och till naturföremål. Barnen undersöker vad är en skugga? Hur kan vi skapa skuggor? 

 

- Förmågor som vi vill att barnen ska utveckla

Empati till varandra och till sin omvärld

- Pedagogernas frågeställningar (generativ fråga)

Hur skapar vi hållbara relationer till naturen och till varandra?

För att få fatt på svaren på använder vi oss av didaktiska frågeställningar så som:

varför gör vi som vi gör?
varför händer det som händer? 
hur kunde vi ha gjort istället?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: