Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik uppstart åk 4 ht20

Skapad 2020-10-07 17:26 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 4 Matematik
Redan för flera tusen år sedan kunde människorna i Egypten skriva, räkna och bygga pyramider. De ritade bilder istället för att skriva tal. Under detta arbetsområde ska du få testa på att räkna som Egyptierna och även räkna på vårt "vanliga" sätt med tiotalssystemet (positionssystemet). Vi kommer även att undersöka hur man räknade i Romarriket och Kina för tusentals år sedan.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

Vad vi kommer att arbeta med:

Hur räknade man förr?

* Vi bekantar oss med hur egyptierna, romarna och kineserna räknade för tusentals år sedan.

Hur räknar vi nu?

* Vi repeterar siffrornas värde i talen samt jämför och storleksordnar.

 

Hur vi kommer att arbeta:

Genomgångar, arbete i Favorit matematikboken, uppkopierat material Så räknade man förr, problemlösningsuppgifter enskilt, i par och i mindre grupp, spel samt Kunskapshubben med multiplikationssångerna.

 

Viktiga begrepp:

Term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, uppskattning, uttryck och prioriteringsregeln.

 

Tidsåtgång:

Ca 9 veckor.

 

Bedömning:

Framgångsfaktorer (Hur vet jag vad jag har lärt mig?):

Jag använder och förstår betydelsen av begreppen: term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, uppskattning, uttryck och prioriteringsregeln.

Jag använder skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion.

Jag uppskattar och gör rimlighetsbedömningar.

Jag förklarar på ett enkelt sätt sambandet mellan multiplikation och division.

Jag använder och kan på ett enkelt sätt förklara prioriteringsregeln.

Jag väljer och förklarar på ett enkelt sätt val av strategi vid problemlösning.

Jag visar både skriftligt och muntligt hur jag kommer fram till mina svar.

 

Hur jag visar vad jag kan:

Jag deltar aktivt på lektionerna både vid genomgångar, i diskussioner och vid grupparbeten.

Jag arbetar i matematikboken och i arbetshäftena.

Jag skriver multiplikationstest.

Jag skriver ett skriftligt prov.

Uppgifter

 • Tabelltest

 • Matematikprov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik uppstart åk 4 ht20

BEGREPP

Förmågan att förstå och använda matematiska begrepp.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Uppgift 1
Eleven behöver träna mer på begreppen som hör till de fyra räknesätten.
Eleven kan använda begreppen kvot, subtrahera, summa, multiplicera och differens.
Uppgift 2 och 3
Eleven behöver fortsätta att befästa kunskaperna om talsystemets uppbyggnad, det vill säga siffrornas värde i ett tal.
Eleven kan jämföra och storleksordna tal.
Uppgift 6
Eleven behöver träna mer på begreppen som hör till de fyra räknesätten.
Eleven kan använda begreppen subtrahera, produkt, addera och differens.
Uppgift 8
Eleven behöver fortsätta att träna på begreppen som hör till de fyra räknesätten.
Eleven visar att den har förståelse för begreppen summa, differens, produkt och kvot.
Eleven kan använda begreppen summa, differens, produkt och kvot.

METOD

Förmågan att välja en passande metod och att utföra den på ett fungerande sätt.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Uppgift 4
Eleven behöver fortsätta att träna på uppställning i addition och subtraktion med minnessiffror och växling.
Eleven kan lösa rutinuppgifter i addition och subtraktion skriftligt.
Uppgift 5
Eleven behöver träna mer på att lösa uppgifter med hjälp av prioriteringsregeln.
Eleven kan lösa rutinuppgifter med flera räknesätt och parenteser utifrån prioriteringsregeln.
Uppgift 8
Eleven har ej påbörjat uppgiften alternativt ej förstått uppgiften.
Eleven påbörjar uppgiften och utför beräkningar på ett fungerande sätt.
Eleven kan göra beräkningar med de fyra räknesätten.

PROBLEMLÖSNING OCH RESONEMANG

Förmågan att tolka muntlig och skriftlig information samt att tydligt visa sin lösning.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Uppgift 7
Eleven har ej påbörjat uppgiften alternativt ej förstått uppgiften.
Eleven visar att den har förstått frågan samt har tagit ut viktig information. Eleven påbörjar även uppgiften.
Eleven kan lösa problem genom att välja räknesätt samt kan se svarens rimlighet.
Uppgift 8
Eleven har ej påbörjat uppgiften alternativt ej förstått uppgiften.
Eleven visar att den har förstått frågan samt har tagit ut viktig information. Eleven påbörjar även uppgiften.
Eleven kan på ett tydligt sätt visa sin lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: