Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pollux - Vad är ett språk?

Skapad 2020-10-07 20:04 i 093431 Förskolan Vega Tolv Stockholm Norrmalm
Förskola
Hur förstår vi varandra?

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

Vi har under hösten lekt med och uppmärksammat språk i olika former. Barnen visar ett stort intresse för att leka och utveckla ett språkande tillsammans med varandra och oss pedagoger till exempel ett bebisspråk där vi ändå genom ansiktsuttryck förstår varandra trots att vi bara säger exempelvis gagoga på olika sätt!

Vi tar denna lek och detta intresse vidare.

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Att det finns enskilda språk (svenska, engelska mm) likväl som bildspråk, kroppsspråk, tecken, symboler, emojis mm. 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

En förståelse för att vi kan uttrycka oss på olika sätt och ändå förstå varandra. Att vi kan förmedla det vi vill/känner/tycker på olika sätt. 

Att ett föremål kan heta olika saker på olika språk. Framförallt lyfta de språk utöver svenskan vi har bland barnen på Pollux.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Samtal kring olika sorters språkande. Lyssna på och prova de enskilda språk vi har på just vår förskola genom samverkan med familjer. 

Kan en bild prata? Vad tänker vi när vi ser bilden? 

Kan kroppen prata utan ljud? Vad tänker vi när vi ser ex ett ansiktsuttryck eller en kroppsställning?

Göra egna emojis - självporträtt.

Symboler i staden.

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

Förstår du mig även fast jag inte pratar? Hur?

Vad menar man med denna symbol tror ni? Hur skulle du svara?

Låter språken likadant? Kan du fler språk? Kan du lära dig fler språk?

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

Barnens lek kring "nonsens" ord visar och bjuder in till en större förståelse och framförallt intresse av att uttrycka sig och att förstå något på fler sätt. 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: