Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övningsprov NP svenska delprov A oktober 2020

Skapad 2020-10-07 20:28 i Alirskolan 7-9 Bollnäs
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi gör ett samtalsprov på "nationella-provet-vis"

Innehåll

För att veta hur ett muntligt nationellt prov i år 9 går till, få veta hur man ligger till och en chans att få veta vad man ska tänka på/ förbättra så gör vi ett gammalt prov. Det består av två delar:

1. En lektions förberedelse (utanför bedömning)

2. En lektions genomförande av samtal i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris NP delprov A, åk 9

Presentera

E
C
A
Innehåll
Eleven läser sammanfattningen framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med enkla och till viss del underbyggda argument presenterar diskussionsfrågan
Eleven läser sammanfattningen framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med utvecklade och relativt väl underbyggda argument presenterar diskussionsfrågan
Eleven läser sammanfattningen framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med välutvecklade och väl underbyggda argument presenterar diskussionsfrågan
Kommunikation
visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
visar relativt god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/ engagerat sätt
visar god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt
kommunikation (SVA)
använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd
använder vid behov relativt väl fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd
använder vid behov relativt väl fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd
Språk
SVE: använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval SVA: använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnes- relaterat språk
SVE: använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval SVA: använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
SVE: använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval SVA: använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardags-relaterat och ämnesrelaterat språk

Leda diskussion

E
C
A
Struktur
initierar diskussionen avslutar diskussionen inom tiden
initierar diskussionen avslutar diskussionen inom tiden
initierar diskussionen avslutar diskussionen inom tiden
Struktur
fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt
fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt
fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt
Struktur
återför diskussionen till ämnet vid behov
återför diskussionen till ämnet vid behov
Struktur
gör ett försök till sammanfattning av diskussionen
gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen
Språk
SVE: använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval SVA: använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnes- relaterat språk
SVE: använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval SVA: använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
SVE: använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval SVA: använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardags-relaterat och ämnesrelaterat språk

Delta i diskussion

E
C
A
Innehåll
framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument
Kommunikation
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Kommunikation
praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang
praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang
praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang
Språk
SVE: använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval SVA: använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnes- relaterat språk
SVE: använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval SVA: använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
SVE: använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval SVA: använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardags-relaterat och ämnesrelaterat språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: