Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelning Blåklockan Ht 2020 Social hållbarhet!

Skapad 2020-10-07 20:29 i Gåvsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
På avdelningen Blåklockan kommer barn och pedagoger arbeta utifrån temat Social hållbarutveckling.

Innehåll

Exempel på didaktisk planering 

Blåklockan

Hela Gåvsta förskola har utvecklingsområdet =  HÅLLABAR UTVECKLING

Målområde: Blåklockan Social hållbarutveckling!

Vilket område i läroplanen ska vi arbeta med?

 2.1 Normer och värden = Social hållbarhet.

2.2 Omsorg, utveckling och lärande: Barnet utvecklar förmågor på olika sätt bland annat motoriska och språklig.

2.3 Barns delaktighet och inflytande: Vi pedagoger har observerat att barnen mer än gärna utforskar tillsammans med andra i olika social sammanhang. Barnen utgår ifrån sina visade intressen och nyfikenhet, varav vi pedagoger fångar upp dessa och uppmuntrar därigenom barnen till olika utforskande aktiviteter med stöd av olika indelningar av barn, material och miljö.

 

Bakgrund:

Varför är det relevant att arbeta med detta utifrån den här barngruppen? Vad har de visat intresse för? varför väljer du det område som du valt? 

På blåklockan visar barnen ett stor intresse av att få ingå i ett mindre socialt sammanhang, där barnen tillsammans utforskar, leker och lär i en gemenskap. Genom att leka rollekar, bokläsning, olika lekar i sandlådan, konstruerar tillsammans i olika material osv.

Allt barnen på blåklockan gör- gör de i en social gemenskap.

Varav vi pedagoger på Blåklockan har valt att under detta läsår arbeta utifrån SOCIAL HÅLLBARHET!

 

Syftet (Varför):

Läroplansmål

För att i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

-          Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

-          Förmågan att ta hänsyn till […] viljan att hjälpa andra,

-          Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

-          Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling […]    (Lpfö18) 

 

Målformulering (Vad):

Mål som inte utgår från läroplanen men är relevanta för undervisningen. 

Att alla barn ska känna trygghet, nyfikenhet till leka och lära, samt i en gemenskap kunna utvecklas till trygga individer som tror på sig själva.

 

Målkriterier:

Hur vet vi att vi arbetar mot målen?

  Genom att hela tiden planera för att barnen ska erbjudas möjligheter till att ingå i mindre sammanhang.

·         Erbjuda barnen många olika aktiviteter med olika material, upplevelser och skapa erfarenheter till barnen att bära med sig ut i sin omvärld.

Arbetssätt (Hur):

Hur ska vi göra för att nå målen? På vilket sätt ska vi arbeta? vilket material ska vi använda? 

  Hela tiden planera för att barnen ska erbjudas möjligheter till att ingå i mindre sammanhang.

·         Erbjuda barnen olika aktiviteter där de tillsammans få möjlighet att undersöka, samtala och reflektera tillsammans.

·    Tillexempel sammarbetsövningar, samtala tillsammans om hållbarutveckling, att alla är lika mycket värda, vikten av att säga stopp, vikten av att vara hjälpsam, hur man är en bra kamrat och lära barnen att ta ansvar för sina egna och våra saker osv.

·         Vi kommer att använda oss av många olika material och miljöer.

 

 

Uppgifter i Unikum(hur):

 Detaljplanering läggs under uppgifter. 

 ·      

Läggs i reflektion och analys (se särskilt dokument).

 

Utvärderingsmetod:

 

Uppföljning:

 

Utvärdering:

 

Reflektioner:

 

Analys:

 

Uppgifter

  • Matematik

  • Normer och värden!

  • Språk

  • Naturkunskap

  • Delaktighet och inflytande!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: