Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng 7_Speaking_HT20

Skapad 2020-10-08 07:34 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Engelska
Den muntliga förmågan_Engelska_7

Innehåll

Speaking task: This is me- Who are you?

Language functions:

 • Expressing likes and dislikes
 • Describing and presenting people, places and things
 • Expressing abilities
 • Showing preferences
 • Comparing and contrasting people, places and things

3 different parts

Part 1- Warm up

Part 2- Present

Present yourself by using the following key questions:

 • This is me
 • My family and my home
 • My interests/hobbies
 • Something that can be good to know about me
 • My hopes/dreams for the future 

Part 3- Discuss

Compare your presentations. Point out:

 • Similarities: What similarities do you have?
 • Diferences: What diferences are there between you?
 • Something new: What have you learnt about each other? 

Matriser

En
Engelska- muntlig redovisning

F nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Disposition, begriplighet och tydlighet
Du framför ditt innehåll på ett förståligt sätt med en rod tråd
Du har planerat din presentation, har inledning och avslutning
Du har planerat din presentation, har en genomtänkt inledning och avslutning
Reflektioner och slutsatser
Din framställning har en liten andel reflektioner
Du gör ansatser till både personliga reflektioner och slutslatser, men du når inte helt fram.
Du har med personliga reflektioner och slutsatser och kan framföra dem på ett fullgott sätt.
Flyt i språket och grammatiska strukturer
Du för fram ditt budskap på en godkänd språknivå, dvs. de språkfel som görs påverkar ej förståelsen
Du visar att du behärskar basgrammatiken väl
Du visar att du i stort behärskar grammatiken i alla olika former och meningsbyggnad
Ordförråd, fraseologi och idiomatik
Du använder ett grundläggande ordförråd
'Du använder ett varierat ordförråd
Du har ett varierat och avancerat ordförråd
Uttal och intonation
Du uttalar de engelska orden på ett förståligt sätt
Du uttalar de engelska orden på ett mestadels korrekt sätt och har ett bra flyt
Du uttalar de engelska orden korrekt med ett naturligt flyt och intonation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: