Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sinnena

Skapad 2020-10-08 08:06 i Skattkistans förskola Hörby
Förskola
Vi kommer att arbeta med de fem sinnena. Vi kommer att diskutera vad varje sinne innebär samt vad de används till. Barnen får arbeta med praktiska exempel samt diskutera fritt hur de upplever just det sinnet. / Skapad av: Clara Strömbäck

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18
- Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

- Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka m ed ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

Syfte:
Varför gör vi detta?

Syftet handlar om att stimulera barnens språkutveckling samt språkförståelse. Detta genom att ha öppna diskussioner med barnen om sinnena, hur de upplevs samt vad vi använder de till. Genom dessa samtal och praktiska exempel utmanas barnen i sitt språk. 

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

Under en tid framöver kommer vi arbeta med de fem sinnena; hörsel, känsel, synen, lukten samt smaken. Vi kommer fokusera på ett sinne i taget för att kunna skapa oss en djupare förståelse. 

Det första sinnet vi arbetar med är känsel. Undervisningen innehåller en öppen diskussion med barnen om vad känsel innebär. Barnen får lov att känna på vatten i olika temperaturer och former för att kunna skapa sig en förståelse för känsel. Fokus ligger därefter på att barnen fritt ska få uttrycka sig vad de känner och hur de upplever känslan. Detta blir ett exempel på hur barnen kan förstå sinnet känsel genom att använda sig utav varmt respektive kallt. 
För att fördjupa oss inom känsel har vi tillsammans skapat en känseltavla av föremål vi tillsammans hittar utomhus där vi väljer att fokusera på hösten. Barnen introducerades först för föremålen genom att vi kände på dem och diskuterade hur de kändes. Därefter blev de indelade i grupp och fick klistra fast föremålen på en tavla samtidigt som vi pratade om hur föremålen kändes och upplevdes.

Det andra sinnet vi nu kommer arbeta med är synen. Vi kommer fortsätta fokusera på höst-temat. Barnen ska få lov att sätta rotade ekollon i jord samt i en glasflaska. Barnen kommer få följa från att ekollonet har en liten rot tills det blir ett litet träd och genom glasflaskan kommer barnen kunna se hela händelseförloppet. Vi kommer även i detta sinnet ta vara på naturmaterial. Vi kommer fokusera på att prata om hösten alla färger och använda det till att undervisa barnen om färger. Vi kommer vara utomhus och titta på träden och på alla löv som fallit till marken och skapa diskussioner och samtal utifrån vad det är vi ser. Vi kommer prata med barnen om vad synen innebär och genom praktiska exempel visa vad det är vi använder synen till.

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:

Känsel: Barnen har varit väldigt snabba med att ta initiativ och har tyckt det har varit roligt att känna på vattnet, speciellt på isbitarna. Detta har gett en bra grund för att tydligt visa barnen hur varmt respektive kallt kändes. Detta har lett oss in på flera bra diskussioner och barnen gjorde massa experiment med isbitarna. Tillexempel vad som händer ifall isbiten får vila i en stängd hand, hur känns det att sätta en isbit på pannan eller vad som händer med isbitarna ifall vi lägger dem i en skål inomhus medan vi äter frukt. 
När vi skapade känseltavlan pratade vi mycket om naturmaterialet som vi arbetade med. Det ledde oss in på bra diskussioner och nya begrepp för barnen. Vi pratade exempelvis  om hur kastanjen är len men bor i ett skal som sticks och har taggar. När tavlan sedan var färdig var det roligt att få lov att känna och utforska materialet igen. Till exempel kunde vi göra ett roligt ljud av pinnarna som vi klistrat upp på en rad. 

Synen: Barnen har nu fått plantera varsitt ekollon i en egen mugg med jord. När vi visade barnen ekollonen undrade dem varför ekollonet fått en liten svans (rot). Vi förklarade att vi ska plantera ekollonet för att ”svansen” ska bli längre och att vi ska kunna följa hur det går till. Barnen tyckte det var roligt att få fylla en mugg med jord, lägga dit ekollonet och förstås vattna! Vi satte även ett rotat ekollon i en vas med vatten för att kunna tydligare se. Redan efter första veckan kunde vi se hur rötterna växt till sig och för varje dag blir dem större. 
När vi nu 2veckor senare tittar igen så ser barnen tydliga rötter som ringlar sig vidare i jorden.

Vi gick på en promenad där vi tittade på höstlöven och barnen upptäckte att det fanns olika färg på löven, de var gröna, gula, röda och bruna. Vi tittade på färgerna och lärde oss även färgerna med tecken. Avslutade med lövregn och rulla i löven.

Efter ytterligare 2veckor ser vi nu även blad och att det nu växer ett riktigt träd i våra ekollon. Barnen tittar och pekar och visar på vad de ser. Barnen får nu ta hem sina träd och vi gör ett avslut här inför julen, då vi kommer att julpyssla en hel del istället.

 

-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:

Barnen har spontant börjat prata om hur det ska se ut när det växer upp och vilken färg löven kommer att ha

Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: