Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Vi och världen hållbara tillsammans läsåret 20/21.

Skapad 2020-10-08 08:02 i Sörgården förskola Falköping
Förskola
Ge barnen möjlighet att skapa med återvinnings- och naturmaterial. Utveckla ett hållbart förhållningssätt till vår närmiljö och våra material. Vi är rädda om varandra. Vi är rädda om miljön. Vi är rädda om naturen.

Innehåll

Vad? Skapa med hållbart material. Både återvinnings- och naturmaterial.

Upptäcka och uppmärksamma vår närmiljö.

Hur? Ta vara på barnens nyfikenhet och driv i det skapande. Även arbeta med det digitala språket i den skapande verksamheten tex med hjälp av QR-koder, projicering och OH. 

Promenader i vår närmiljö. 

Varför/syfte? Vi ska möta varje barn och utmana dem utifrån deras språkliga nivå samt intressen.

Tillsammans med barnen utveckla ett hållbart arbetssätt och förhållningssätt till vår närmiljö och våra material. Ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att skapa med olika återvinnings- och naturmaterial.

Barnen ska få kunskap om vår närmiljö.

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: