Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8 HT20

Skapad 2020-10-08 08:47 i Bohusskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Matematik
Detta område handlar om algebra vilket omfattar mönster, formler, uttryck och ekvationer. Vi kommer att gå igenom vad ett mönster är och hur ett mönster kan beskrivas med en formel, samt hur ekvationer kan användas för problemlösning och vilka metoder som kan användas.

Innehåll

Innehåll:

 • matematiska mönster, vilka olika typer av talföljder som finns samt hur ett mönster kan beskrivas med en formel.
 • uttryck med parenteser och vilka metoder man behöver behärska när dessa uttryck ska förenklas.
 • ekvationer, likhetstecknets betydelse och metoder för ekvationslösning
 • hur ekvationer kan användas i problemlösning

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • hur väl du använder metoder och begrepp för att lösa uppgifter vad gäller mönster, formler och ekvationer.
 • hur väl du väljer strategi vid problemlösning, hur du tolkar rimligheten i dina resultat och vilka slutsatser du drar.
 • hur väl du för matematiska resonemang
 • hur väl du redovisar dina uppgifter och använder ett matematiskt språk, tecken och symboler

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha genomgångar om metoder och begrepp, hur en för matematiska resonemang och använder andra matematiska förmågor
 • jämföra olika lösningar och resonera kring dess för- och nackdelar
 • öva på att välja strategier vid problemlösning
 • öva på att lösa rutinuppgifter
 • öva på att föra matematiska resonemang samt att utvärdera rimligheten i våra lösningar

Material vi kommer att arbeta med:

 • Läromedel Prio 8 samt Prio arbetsbok
 • Extramaterial som hör till området.

Grovplanering: 

Vecka

Område                                                 

Sidor i PRIO

Sidor I PRIO arbetsbok

42

 

2.1 Mönster

2.2 Mönster och formler

48-50

51-54

26

27-29

43

2.3 Uttryck med parenteser

2.4 Multiplikation med en parentes

55-58

59-62

30-32

33-34

44

Lov

 

 

45

2.5 Ekvationer

2.6 Mer om ekvationer

64-66

67-70

35-37

38-39

46

2.7 Problemlösning med ekvationer

71-75

40-42

47

Repetition

80-83

43-44

48

Repetition + prov

 

 

Centrala begrepp:

 • mönster, aritmetisk och geometrisk talföljd, formel, numeriskt och algebraiskt uttryck, parentes, likhetstecken, ekvation

Metoder:

 • kunna ange nästa tal i en talföljd och kunna rita nästföljande figur
 • ta fram formler baserat på talföljder
 • förenkla numeriska och algebraiska uttryck, med eller utan parenteser.
 • metoder för att lösa ekvationer
 • använda ekvationer för att lösa problem

Bedömningsuppgifter:

 • EPA/Inlämningsuppgift
 • Prov

Matriser

Ma
Algebra

Algebra

Når ännu ej målen
E
C
A
Begrepp
Du visar inte tillräckliga kunskaper om matematiska begrepp inom algebra och kan ännu ej använda och beskriva begrepp och samband mellan begrepp.
Du visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp inom algebra och använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp med tillfredsställande säkerhet.
Du visar goda kunskaper om matematiska begrepp inom algebra och använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp med god säkerhet.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom algebra och använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp med mycket god säkerhet.
Metoder
Du kan ännu inte välja och använda fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra.
Du väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med tillfredsställande säkerhet.
Du väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med god säkerhet.
Du väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med mycket god säkerhet.
Problemlösning
Du löser ännu inte enkla problem och bidrar sällan till något förslag på andra tillvägagångssätt, ger förslag på matematiska modeller eller värderar strategier och resultatens rimlighet
Du löser enkla problem och bidrar till något förslag på andra tillvägagångssätt. Vid problemlösning bidrar du till att formulera enkla matematiska modeller som kan användas i lösningen. Du värderar strategier och resultatens rimlighet på ett enkelt sätt.
Du löser relativt komplexa problem och ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Vid problemlösning formulerar du enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas i lösningen. Du värderar strategier och resultatens rimlighet på ett utvecklat sätt.
Du löser komplexa problem och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt. Vid problemlösning formulerar du enkla matematiska modeller som användas i lösningen. Du värderar strategier och resultatens rimlighet på ett välutvecklat sätt.
Resonemang
Du har ännu inte visat att du kan föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med matematiska argument.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med relativt väl underbyggda matematiska argument.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med väl underbyggda matematiska argument.
Kommunikation
Du har ännu inte visat att du kan förklara och samtala om tillvägagångssätt och använda symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Du förklarar och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer. matematiska uttrycksformer.
Du förklarar och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Du förklarar och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: