👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala som TED

Skapad 2020-10-08 08:54 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Det här är ett arbete om konsten att tala- #tala som TED. Under ett antal veckor ska eleverna förbereda, skriva och muntligt presentera ett tal. Ämnet är fritt- målet är att beröra lyssnaren.

Innehåll

Vi kommer att lyssna på några olika tal (experter och amatörer) och analysera dessa. Vi lär oss hur ett tal är uppbyggt och hur man kan fånga lyssnaren med hjälp av retoriska knep. Utifrån en given mall (dramaturigvalen) skriver ni egna tal. Dessa ska ni bearbeta med hjälp av en klasskamrat och öva på innan ni framför dessa inför klassen.

Uppgifter

  • Dramaturgivalen

Matriser

Sv SvA
TED-talk - retorik

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Innehåll
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
Du klarar med lärarens stöd att hålla dig till ämnet. Din text har ett i huvudsak fungerande innehåll.
Du klarar på egen hand att hålla dig till ämnet. Din text har ett väl fungerande innehåll.
Du behöver träna på att hålla dig till ämnet. Du behöver träna på att hålla ett i huvudsak fungerande innehåll.
Struktur
  • Sv  4-6
Du skriver texten på ett sätt så att det går att följa för läsaren, med en i huvudsak fungerande uppdelning i inledning, huvuddel och avslutning.
Du skriver texten i logisk ordningsföljd så att det går lätt att följa för läsaren, med en väl fungerande uppdelning i inledning, huvuddel och avslutning.
Du behöver träna mer på att skriva text på ett sätt så att det går att följa för läsaren, med en i huvudsak fungerande uppdelning i inledning, huvuddel och avslutning.
Språk
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
Du anpassar med lärarens hjälp språket i din text i viss mån till syfte och mottagare. Du använder med lärarens hjälp ett fungerande språk (ord och begrepp). Med lärarens hjälp stavar du och använder skiljetecken på ett i viss mån fungerande sätt.
Du anpassar på egen hand språket i din text väl till syfte och mottagare. Du använder på egen hand ett väl fungerande språk (ord och begrepp). På egen hand stavar du och använder skiljetecken på ett väl fungerande sätt.
Du behöver öva mer på att anpassa ditt språk till syfte och mottagare. Du behöver öva mer på att använda ett fungerande språk (ord och begrepp). Du behöver öva på att stava och använda skiljetecken på ett fungerande sätt.
Kommunikation
  • Sv  4-6
Du klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Du klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Du behöver öva på att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Bearbetning
  • Sv  4-6
Du kan med hjälp av läraren ändra, utveckla och förbättra din text i efterhand.
Du kan med hjälp av klasskamrat, genomgångar och egna reflektioner ändra, utveckla och förbättra din text i efterhand.
Du behöver träna mer på att ändra i, utveckla och förbättra din text i efterhand.