Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2020-10-08 08:57 i De la Gardie förskola Hörby
Förskola
Under läsåret 20/21 jobbar hela Hörby kommun för att stärka och utmana barns språkutveckling. På Ekorren kommer vårt utvecklingsområde att stärka barnens talspråk.

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. ”

 

Syfte:
Varför gör vi detta? 
Språk är en betydande grundsten för barns fortsatta utveckling. Den utgör grunden i att tillägna sig kunskap, kommunicera och förstå sammanhang. Barns sociala utveckling och förmåga att lära hör samman av en tidig god språkutveckling. Därmed ska Ekorren arbeta systematiskt för att utveckla vårt viktigaste utvecklingsområde i nuläget - talspråket. 
Vårt mål är: 

- Gynna barnens lekutveckling genom att tillgodose talspråket. 
- Öka barnens förmåga att kommunicera, både med oss pedagoger och med varandra. 

 

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

Vi pedagoger kommer använda oss av boken ”Språkleka - barns möjlighet till ett rikt språk” (Catarina Sjöberg) som kunskapsbank och inspiration. Pedagoerna har dessutom fått kompetensutveckling kring högläsning i förskolan. Vi kommer fortsätta ha högläsning, men vi kommer arbeta ännu mer medvetet i val av olika sorters barnlitteratur för att stärka ordförråd, ha utvecklande boksamtal och stärka barns fantasivärldar. 

 Pedagogerna på Ekorren kommer att använda materialet Praxis för att stärka barns språkljud. Vårt arbetssätt ska präglas av att möta barnen på deras språkliga nivå och genom ett för barnen lekfullt sätt träna deras uttal.

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: