👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstidsväxlingar

Skapad 2020-10-08 09:42 i Tallbacken förskola Flen
Förskola
Vi vill uppmärksamma barnen på årstidsväxlingar. Vi planerar att årstider ska vara ett genomgående tema under året.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

Vi har valt att uppmärksamma barnen på årstider,  vi vill ge barnen förståelse för de förändringar som sker i naturen och varför de sker. 

Mål

Vi vill att barnen ska få förståelse för att vi har fyra olika årstider och en ökad förståelse för de naturvetenskapliga fenomen som sker i naturen och att man ska visa omsorg, respekt och ansvar till naturen och dess djurliv. Vi kommer arbeta med skapande där barnen ges möjlighet till att skapa och upptäcka det som hör till varje årstid.

Metod

 • Vi gör utflykter till skogen. Där kommer vi föra en dialog med barnen om det vi upplever samt att försöka göra barnen intresserade och nyfikna för att kunna skapa ett lustfyllt lärande. 

• Vi kommer arbeta med skapande i samband med de olika årstiderna. Lärandet ska baseras så väl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.

• Vi sjunger sånger och lär oss ramsor som hör till årstiden vi arbetar med.

• Vi arbetar aktivt med att samtala tillsammans med barnen,och uppmuntrar barnen att prata med varandra för att öka barnens språkliga medvetenhet.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18