👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 20 LPP Renässans, slavhandel kolonialism och imperialism

Skapad 2020-10-08 09:56 i Österänggymnasiet Kristianstad
En Lpp som behandlar nationalism och imperialism
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi inleder kort med renässansen därefter upptäcktsresor, kolonialism och slavhandeln. Imperialismen (som kom ur kolonialismen) tillsammans med nationalismen är ideologier som påverkade världen stort under 1800- och 1900-talet. Imperialism handlar om att länder försöker växa på bekostnad av andra, så att de själva blir större, starkare och rikare. Mellan ca 1850-1900 erövrade europeiska länder stora områden i olika delar av världen, med mer än 120 miljoner människor. När de europeiska länderna tog över områden och länder, militärt och politiskt, skapade stort lidande då flera folkgrupper splittrade när nya gränser ritades på kartor.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Under arbetet ska du skaffa dig kunskap om och utveckla förståelse för:

 

 1. Bakgrunden til renässansen och hur den påverkade Europas länder på 1500-talet
 2. Bakgrunden till kolonier och slavhandel. Motiv och syfte som vi ser spår av än idag.
 3. Få en fördjupad kunskap om den europeiska dominansen - imperialism och kolonialism
 4. Skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism och rasism och få en större förståelse till hur människors villkor och värderingar kan komma att påverkas av den tid de levde i och få en större förståelse för vår nutid.

 

Syfte

Vi inleder kort med renässansen och sedan arbetar vi med kolonialism/imperiilsm och slavhandel Genom att studera nationalism, kolonialism och imperialism ska du ges möjlighet att skaffa dig en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer. Du ska även skaffa dig insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Du ska även kritiskt granska, tolka och värdera källor, som grund för att skapa historisk kunskap.

Arbetsgång

Arbetsområdet pågår i 4 veckor. Vi kommer utgå från Tengnäs historia och för ett högre betyg material på So rummet 7-9, filmer från studi.se amt andra länkar. Vi kommer att arbeta i grupper och sedan blir det ett skriftligt/muntligt slutprov.

Bedömning

Se matris. I kunskapskraven för historia bedöms kusnkapskrav 1, 2,3,4,5 och 8.

 
 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Ht 20 Renässans, kolonialism slavhandel

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav 1
Tidsperioder
Når ej lägsta nivån för godkänt
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Kunskapskrav 2
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Når ej lägsta nivån för godkänt
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Kunskapskrav 3
Villkor och värderingar
Når ej lägsta nivån för godkänt
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Kunskapskrav 4
Undersöka utvecklingslinjer
Når ej lägsta nivån för godkänt
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Kunskapskrav 5
Fortsätta utvecklingslinjer
Når ej lägsta nivån för godkänt
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Kunskapskrav 8
Historiska begrepp
Når ej lägsta nivån för godkänt
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använd historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett välfungerande sätt.