👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IKT-tema - Skapande med digitala verktyg

Skapad 2020-10-08 10:18 i Svanberga fritidshem Norrtälje
Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck
Grundskola F – 6
Vi kommer att grotta ner oss i digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck. Vi utforskar alla olika sätt vi kan skapa på, tränar samarbete och pratar om texter.

Innehåll

Digitala verktyg

 

Tidsperiod
V.41-45

 

Vad ska vi lära oss? (läroplanens mål, hämtas i kap 1 och 2)

 • Varför ska eleverna lära sig detta?
  Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika uttrycksformer. De får en bra grund i skapande med digitala verktyg.
 • Vilka läroplansmål arbetar vi med i temat? 
  Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
  Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
 • Vilka övriga mål som skolan arbetar med syns i planeringen
  Från skolenhetens arbetsplan läsåret 20-21Öka måluppfyllelsen på  fritidshemmet
  Eleverna ska tränas i att utöva inflytande och att ta ansvar för sin utbildning och sitt lärande.·
  Höja motivation hos våra elever
  Alla elever ska känna att de får vara den de är/vill vara·
  Alla respekterar varandra och vår skolmiljö
 • Vilka övergripande perspektiv utgår planeringen ifrån? (historiskt, miljö, internationellt, etiskt)?
  Vi utgår i temat från ett digitalt och utforskande perspektiv. 
 • Hur blir eleverna delaktiga i planeringen och uppföljningen av arbetet?
  Eleverna är med från början av temat och planerar upp arbetet tillsammans med pedagogerna. Bland annat genom fritidsråd, samlingar och övriga diskussioner. De får också vara med och påverka hur vi sedan redovisar arbetet vi gjort. 

Förmågor och Centralt innehåll (för att förtydliga fritidshemmets läroplansuppdrag)

 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation
 • Samtala om olika typer av texter

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Vilka aktiviteter har vi planerat, vilka miljöer kommer vi att använda oss av? Vilka material och tekniker planerar vi använda?
  På de olika avdelningarna kommer vi arbeta med samma digitala verktyg men på olika sätt. Det kommer bli filmskapande, bokskapande, utställningar, musikskapande etc. Vi kommer använda oss av både utomhus och inomhusmiljöer, inga begränsningar! 
  Vi kommer arbeta främst med iPads och kringutrustning. Det kommer även skapas på klassiskt sätt med bygge, målande, skrivande av manus etc, som vi sedan använder när vi skapar digitalt. 

Hur ser vi att vi når målet?

 • Vad vill vi att eleverna ska ha utvecklat efter temat?
  Utvecklat sina digitala kunskaper och bli säkrare på användandet av digitala verktyg. Öka självförtroende på vad de själva kan skapa med hjälp av digitala verktyg. 
 • Vilket lärande har skett?

 • Hur ska vi visa det? Hur blir det synligt?
  Bland annat genom en gemensam avslutning på temat, där vi visar upp det som skapats, genom utställning, filmvisning osv. 

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -