Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolets kretslopp, bränslen och olika kemiska reaktioner

Skapad 2020-10-08 10:16 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 6 – 0 Kemi
I detta arbetsområde kommer du få lära dig mer om kolets kretslopp och vad vi människor använder kol till i vår vardag. Grundämnet kol är en byggsten i allt levande på jorden och det finns bara en begränsad mängd av ämnet. Just nu står människan inför en stor utmaning. Kolet som en gång funnits bevarad i marken ända sen dinosauriernas tid är nu påväg att släppas ut i atmosfären. Frågan är, hur blev det då?

Innehåll

Begrepp 

 • Kretslopp 
 • Fotosyntes 
 • Förbränning 
 • Cellandning 
 • Nedbrytare 
 • Bränsle 
 • Förnyelsebara bränslen 
 • Ickeförnyelsebara bränslen 
 • Fossila bränslen 
 • Växthuseffekten 
 • Global uppvärmning/ förhöjd växthuseffekt 

Vi kommer arbeta med området genom att: 

 • Ha genomgång på de olika begreppen 
 • Läsa texter från boken "spektrum NO 6" 
 • Svara på frågor till texten 
 • Se på olika filmer om begreppen (filmerna kommer finnas i en filmlista på teams) 

Efter avslutat område ska du kunna: 

 • Redogöra för hur kolets kretslopp går till 
 • Förklara begreppen som nämns ovan 
 • Förklara hur fossila bränslen bildas 
 • Resonera om hur fossila bränslen påverkar din omgivning 

Du kommer visa din kunskap om detta område genom att: 

 • Göra ett skriftligt prov 
 • Spela in en film om kolets kretslopp 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: