👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärta, blod, blodomlopp och andning

Skapad 2020-10-08 10:28 i Almunge skola Uppsala
Planering för området människokroppen med fokus på matspjälkning, andning, hjärta, blodomlopp och blod.
Grundskola 8 Biologi
Varför andas vi mer när vi springer? Varför är hjärtats vänsterkammare mer muskulös än den högra? Varför är det farligt med högt blodtryck? Detta och mycket mer kommer vi att gå igenom och diskutera.

Innehåll

Konkretiserade mål

Efter detta arbetsområde ska du kunna:

Namnge och beskriva funktionen hos organen i  andning och blodomlopp.

Beskriva hur organen fungerar tillsammans.

Resonera kring hälsa och sjukdom.

Beskriva hur vårt immunförsvar arbetar och vilka hjälpmedel vi kan ta till för att förhindra eller förkorta ett sjukdomsförlopp.

Använda och diskutera dina kunskaper för att ta ställning i några hälsofrågor.

Undervisningen

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med lärarledda genomgångar, läsa texter, se på filmer, diskutera, göra övningar och laborera. Vi kommer utgå från Gleerups Biologi. 

Vi kommer att arbeta med hjärtat, blodet, blodcirkulationen, andningen och immunförsvar. Undervisningen kommer att kretsa kring genomgångar av centralt innehåll, filmvisning, diskussioner, praktiska övningar och experiment av olika slag.

Vi kommer att gå igenom uppbyggnaden av  andningsorganen, hjärtat och lära oss om blodets innehåll. Dessutom kommer vi att läsa om funktionen hos de olika organsystemen, hur vi andas och varför samt hur hjärtat slår. 

För att tydliggöra innehållet kommer vi att göra laborationer.
Använd gärna studi-filmerna som repetition eller om du missat någon genomgång:
Hjärta och kärlsystem  Blodet  Hjärtat  Blodgrupper och blodtransfusioner Andningen  Syreupptagning

Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas kontinuerligt under lektionerna, men även genom att skriva en faktatext. Där syftet är att med egna ord kunna beskriva och förklara andning, hjärta, blodomlopp, blod och kunna beskriva sambanden mellan dessa.

Uppgifter

 • Elevanteckningar

 • Instuderingsuppgifter

 • Presentation

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Skolverket Kunskapskrav biologi 7-9

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som för hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Insats krävs
E
C
A
Använda information i diskussioner och texter
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

Insats krävs
E
C
A
Ha kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonera om samband i människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.