👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vlog 7D - HT20

Skapad 2020-10-08 10:41 i Palmbladsskolan Uppsala
A way to work with speaking English and the oral skill by using vlogging.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vlogging is a new phenomena in today´s society. Maybe you have seen one and follow one of your favourite people in that way? During this project you will get the chance to create your own vlog.

Innehåll

1. Purpose

The purpose of this project is to get the students to practise their oral skill in speaking English. The task will also give the students knowledge about how to prepare a presentation and a sort of speech. They will for example be learning about how to create a manuscript or a mindmap that will work as a aid in their presentation.

2. Learning Content

The work will begin with a Tv-show called The O.C. We will watch one episode of the Tv-show together in class. After seeing the episode we begin to analyse the content of the programme and talk about the plot, characters, setting, theme and the different relationships that you can find in the Tv-show. This will give the student an idea of what the content can consist of when they are creating a vlog about a Tv-show. The assignment can be done by either taking the O.C show that we watch together and talk about that, or the student can choose another Tv-show that they have insight about.

 

The work during lessons will proceed by students planning and creating manuscripts or notes that will help them organise their presentation about their Tv-show. When the planning is done, it´s time to record your presentation. The students can use different types of devices that thet have, for example mobile phones, ipads, computers, if someone doesn´t have any device, the teacher will assist you with technical device if needed. The recording will be sent in to the teacher by using Youtube, the students will create an account and upload the video on youtube but only as a link that will be sent to the teacher, so it will only be the teacher who sees the content of the video (this will be shown during a lesson how to upload the video correctly). The video should be 5 minutes long.

3. Assesment

The assignment grading will be based on the students skill of expressing themselves in English. Does the student have a variation of words and sentences when they speak, and do they have a flow when speaking or do they have to stop and rephrase themselves? The students should use English all the time and use strategies to keep the language in English. Try to use different and more advanced words and sentences to get the higher grades in this task. 

The project begins week 41 and should be finished and sent in to the teacher after the last lesson week 44.

 

 

Uppgifter

 • Vlog

 • VLOG PRESENTATION

 • VLOG MINDMAP

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • .
  En  E 9

Matriser

En
Muntlig presentation Eng åk 7

F (insats krävs)
E
C
A
Formulera sig i tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulerar sig anpassat
-
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.