👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Helsingborg sundets pärla ht-20

Skapad 2020-10-08 10:43 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Med utgångspunkt från Helsingborgs stadsdelar studerar vi hur en stad är uppbyggd. Vi undersöker också hur staden styrs och planerar inför framtiden.
Grundskola 9 Geografi
"Sundets pärla" är ett arbetsområde där ni dels kommer att studera hur en stad är uppbyggd men också planera nytt bostadsområde i Ödåkra.

Innehåll

Mål och syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att...

 • eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden samt utvecklar en geografisk referensram  
 • utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser och levnadsvillkor.
 • hur människa, samhälle och natur samspelar.
 • göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

 

Undervisningens innehåll

 

 

I geografi ska vi  jämföra Ödåkra med olika stadsdelar av Helsingborg och dokumentera, med geografiska begrepp, detta i ett kartunderlag. Vi kommer även att arbeta med olika övningsuppgifter till staden.

 

Frågeställning i Geografi

I geografi kommer vi att ta upp begreppet stadsplanering. Vi kommer med Helsingborg som utgångspunkt studera hur en stad är uppbyggd. Den frågeställning vi kommer att utgå ifrån är...

 • Var finns industrierna och varför ligger de där?
 • Var finns bostadsområden? Varför ligger de just där?
 • Vilka kommunikationsleder finns? Hur är infrastrukturen uppbyggd?
 • Hur är stadsdelarna uppbyggda? Vilka tankar ligger bakom planeringen och arkitektur?
 • Hur tror vi att staden kommer att se ut 2035  när det gäller infrastruktur, industrier, bostäder, handel och fritid? 
 • Vad är generellt för en stad? Vad är speciellt för Helsingborg?

             - Centrum                                              - Grönområden

             - Boendemiljöer                                     - Fritidsområden

             - Industriområden

Ni kommer att använda Helsingborgs socialatlas för att dels förstå mer om förhållandena i olika stadsdelar. Dels för att förstå och använda Geografiska Informations System, GIS för att dra slutsatser.

App- Kartor för Iphone, smartphone. chroomebook:

 • ViewRanger Gps & Kartor- navigera..
 • Maps.se
 • Kartor
 • Draw on maps

 

Detta kommer bedömas

Individuellt ska ni göra en inlämningsuppgift, med tillhörande karta, om bostadsplanering i Ödåkra, kunna skapa kartor i GIS-format och tolka kartornas information.

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ge
Geografi Helsingborg sundets pärla

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Städers uppbyggnad
Du har baskunskaper om vilka faktorer som påverkar städers uppbyggnad. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som påverkar var människor bor och var företag/industrier placeras.
Du har baskunskaper om vilka faktorer som påverkar städers uppbyggnad. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som påverkar var människor bor och var företag/industrier placeras.
Du har baskunskaper om vilka faktorer som påverkar städers uppbyggnad. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som påverkar var människor bor och var företag/industrier placeras.
Begreppsanvändning
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Kartor och teorier
Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka stadsdelar och dess invånare. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka stadsdelar och dess invånare. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka stadsdelar och dess invånare. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Skapa kartor
Du kan använda information för att skapa kartor på ett ganska bra sätt.
Du kan använda information för att skapa kartor på ett bra sätt.
Du kan använda information för att skapa kartor på ett mycket bra sätt.